ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

IELTS Computer-based Test in Cambodia

IELTS Computer-based  exam is offered at the IELTS Cambodia Official Test Centre @ IDP Education. You can still sit a paper based IELTS test if you prefer. 

There are four IELTS on Computer test sessions hosted every week. Registration will automatically close 72 hours before the test date, subject to availability of places.

So, what is new about the IELTS on computer test?

If you choose to take IELTS Computer-based exam, you will take the Listening, Reading and Writing test using a computer. All aspects of the test are identical to paper-based IELTS, including:

 • Question types
 • Content
 • Timings*
 • Marking

*In the computer-delivered Listening test, the timings are slightly different from the paper-based test. This is because the paper-based test requires users to transfer answers to an answer sheet. This step becomes redundant when answering directly on a computer.

 • Before the start of each part of the Listening test you will have some time to read the questions.
 • After the end of each part of the Listening test you will have some time to review your answers.
 • At the end of the Listening test, you will have 2 minutes to check all your answers.

The timing of the Listening test is between 30 – 34 minutes.

IELTS Test Format

Receive your results in 3-5 calendar days

Regardless of whether you choose to take the IELTS Computer-based test or the paper based IELTS test, you will receive the same Tet Report Form (TRF). You will receive your results within 3-5 calendar days when you sit for IELTS on computer.

Let's get familiar with the IELTS computer test

Take a look at this short tutorial video to help you understand and prepare for the IELTS computer test.

Which IELTS is the best for you?

Take a moment to watch the video below to help you decide which IELTS is best suited for you.

Book your IELTS computer test today!

 អត្ថបទផ្សេងៗ

ហេតុអ្វីសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលី

ប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាទិសដៅដ៏ពេញនិយមមួយសម្រាប់និស្សិតអន្ដរជាតិមកពីជុំវិញពិភពលោក។

សេវាបន្ថែមសម្រាប់សិស្សនិស្សិត

IDP ផ្តល់ជូននូវសេវាដូចខាងក្រោមដើម្បីធានាថាការសិក្សានៅបរទេសរបស់អ្នកមិនមានបញ្ហាទេ។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?