ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅ ACE

ព័ត៌មានអំពី ACE

មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាល (ACE) គឺជាអ្នកនាំមុខក្នុងការផ្តល់សេវាបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅកម្ពុជា និងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ACE គឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ IDP ។

កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេស

ACE ផ្តល់នូវកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលភាសាអង់គ្លេសដែលមានគុណភាពសម្រាប់អ្នករៀនគ្រប់ប្រភេទ។

ការចុះឈ្មោះចូលរៀន

ជំហានដំបូងក្នុងការចុះឈ្មោះចូលរៀននៅ ACE គឺត្រូវធ្វើតេស្តស្ទង់សមត្ថភាពរបស់ ACE សិន។ លទ្ធផលពីការធ្វើតេស្តនេះ ត្រូវបានប្រើដើម្បីធានាថាសិស្ស ACE ទាំងអស់ត្រូវបានដាក់នៅក្នុងថ្នាក់សមស្របដែលមានន័យថាសិស្សនឹងត្រូវបានសិក្សាជាមួយអ្នកដទៃដែលមានកម្រិតដូចគ្នា។

ស្រាវជ្រាវបន្ថែម

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?