ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

អាហារូបករណ៍

សាលារៀន អង្គការ និងភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី កាណាដា ណូវែលហ្សេឡង់ ចក្រភពអង់គ្លេស និងសហរដ្ឋអាមេរិចផ្តល់ជូននូវអាហារូបករណ៍ និងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់សិស្សនិស្សិតអន្ដរជាតិ។

កញ្ចប់ថវិកា និងអាហារូបករណ៍អាចជួយអ្នកក្នុងការបង់ផ្លៃដល់ការសិក្សារបស់អ្នក។ ប្រភេទនៃអាហារូបករណ៍ដែលពេញនិយមសម្រាប់ការសិក្សានៅបរទេសរួមមាន: 

ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត: អាហារូបករណ៍ទាំងនេះត្រូវបានផ្អែកលើកំណត់ត្រាសិក្សារបស់សិស្សនិស្សិត ឬសកម្មភាពក្រៅកម្មវិធីសិក្សាដូចជាសមិទ្ធផលកីឡា និងសេវាកម្មដល់សហគមន៍។

លក្ខខណ្ឌជាក់លាក់របស់សិស្សនិស្សិត: ទាំងនេះគឺជាអាហារូបករណ៍សម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលមានលក្ខន្តិកៈគ្រប់គ្រាន់ផ្អែកលើកត្តាដូចជាភេទ ពូជសាសន៍សាសនាគ្រួសារនិងប្រវត្តិវេជ្ជសាស្ត្រ។ 

ទិសដៅជាក់លាក់: នេះគឺជាអាហារូបករណ៍ដែលផ្តល់ដោយរដ្ឋាភិបាល ឬសាកលវិទ្យាល័យដល់សិស្សនិស្សិតមកពីប្រទេសណាមួយជាក់លាក់។

ប្រធានបទជាក់លាក់: នេះគឺជាអាហារូបករណ៍មកពីមហាវិទ្យាល័យឬស្ថាប័នដែលផ្តល់ដល់សិស្សនិស្សិតដែលមានគម្រោងសិក្សាមុខវិជ្ជាជាក់លាក់ណាមួយ។

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍អូស្ត្រាលី
កម្មវិធីអាហារូបករណ៍សហរដ្ធអាមេរិក
កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ចក្រភពអង់គ្លេស
កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ប្រទេសកាណាដា
កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ប្រទេសណូវែលហ្សេឡង់

ក្រៅពីស្វែងយល់ពីឱកាសអាហារូបករណ៍នានាដើម្បីទៅបន្តការសិក្សានៅបរទេស ការយល់ដឹងពីចំណាយសរុបសម្រាប់រស់នៅបរទេសក៏មានសារៈសំខាន់ណាស់នៅដែលអ្នករៀបចំទៅសិក្សានៅបរទេស។ ប្រើប្រាស់វិធីគណនាចំណាយសរុបសម្រាប់រស់នៅបរទេសរបស់ពួកយើងដើម្បីប៉ាន់ស្មានពីការចំណាយដែលអ្នកត្រូវចំណាយនៅពេលដែលអ្នកទៅសិក្សានៅបរទេស។

ស្រាវជ្រាវបន្ថែម

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?