ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Top Universities in Australia 2022

Apart from being home to global cities teeming with life and history, inclusive communities and unique cultures, Australia has always been a popular destination for international students.

The country has an array of world-class universities, including institutions that are part of the Group of Eight, as well as members from the Australian Technology Network. Australian universities also fare strongly in world university rankings, particularly in areas like research output and teaching quality.

For those who are seeking to pursue your foundation, undergraduate or postgraduate pathways in Australia, university rankings can provide a sense of whether the institution is right for you.

Ranking providers like the QS World University Rankings and Times Higher Education World (THE) University Rankings are globally recognised, often used by students as part of their research before applying to study abroad.

With that, we’ve compiled the top universities in Australia for 2022 below, with data from the latest QS World University Rankings and THE World University Rankings.

QS Top Universities in Australia 2022

RankUniversityGlobal Rank
1 The Australian National University 27
2 The University of Melbourne 37
3 The University of Sydney 38
4 The University of New South Wales (UNSW) 43
5 The University of Queensland 47
6 Monash University 58
7 The University of Western Australia 93
8 The University of Adelaide108
9 University of Technology Sydney133
10 University of Wollongong193
11 Curtin University194
12 The University of Newcastle, Australia (UON)197
13 Macquarie University200
14 RMIT University206
15 Queensland University of Technology (QUT)213
16 Deakin University283
17 Griffith University290
18 University of Tasmania303
19 Swinburne University of Technology321
20 University of South Australia326

THE Top Universities in Australia 2022

RankUniversityGlobal Rank
1 University of Melbourne33
2 Australian National University54
3 University of Queensland54
4 Monash University 57
5 University of Sydney58
6 UNSW Sydney70
7 University of Adelaide111
8 University of Western Australia132
9 University of Technology Sydney143
10 University of Canberra170
11 Macquaries University192
12 Queensland Unviersity of Technology193
13 Griffith University201-250
14 La Trobe University201-250
15 Western Sydney University201-250
16 University of Wollongong201-250
17 Australian Catholic University251-300
18 Curtin University251-300
19 Deakin University251-300
20 Flinders University251-300

If you're ready to chase your goals, fill in your details and we'll help you get to a top institution. 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?