ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

ប្រព័ន្ធអប់រំនៅកាណាដា

ប្រព័ន្ធអប់រំនៅកាណាដា

ប្រទេសកាណាដាធ្វើការវិនិយោគយ៉ាងធទៅក្នុងវិស័យអប់រំរបស់ខ្លួន។ តាមពិតទៅ ប្រទេសកាណាដាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធអប់រំល្អបំផុតក្នុងពិភពលោក និងក្នុងចំណោមប្រទេសបីក្នុងការចំណាយលើមនុស្សម្នាក់ៗលើការអប់រំក្រោយមធ្យមសិក្សាជាសាធារណៈ។ នេះបើយោងតាមអង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច (OECD) ។ 

ប្រព័ន្ធអប់រំថ្នាក់ឧត្ដមនៅប្រទេសកាណាដាត្រូវបានបែងចែកជា៖

 • កម្រិតវិញ្ញាបនប័ត្រ ជាទូទៅសម្រាប់ ១ ឆ្នាំ
 • កំរិតសញ្ញាប័ត្រឌីប្លូមរយៈពេល ១ ឬ ២ ឆ្នាំ 
 • សញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ជាទូទៅមានកម្មវិធី ២ ឬ ៣ឆ្នាំ
 • សញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាប័ត្រត្រូវបានផ្តល់បន្ទាប់ពីការសិក្សាពេញម៉ោងរយៈពេល ៤ ឆ្នាំ 
 • សញ្ញាប័ត្រក្រោយបរិញ្ញាប័ត្រ / សញ្ញាប័ត្រសម្រាប់រយៈពេល ១ ឬ ២ ឆ្នាំ
 • សញ្ញាប័ត្រអនុបណ្ឌិតដែលអាចប្រើបានបន្ទាប់ពីថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រជំនាញខាងមុខវិជ្ជាមួយក្នុងរយៈពេលពី ១ ទៅ ២ ឆ្នាំ
 • សញ្ញាប័ត្របណ្ឌិត ជាទូទៅ ៤ ទៅ ៧ ឆ្នាំ 

 អត្ថបទផ្សេងៗ

ដំណើរការនៃការសុំទិដ្ឋាការ

IDP អាចជួយអ្នកក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសិស្សសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលី ណូវែលហ្សេឡង់ ចក្រភពអង់គ្លេស សហរដ្ឋអាមេរិក និងកាណាដា។

ការស្នាក់នៅ

ដូចជាផ្នែកផ្សេងទៀតនៃពិភពលោកតម្លៃជួលកន្លែងស្នាក់នៅប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងអាស្រ័យលើកន្លែងដែលអ្នកសិក្សានិងរបៀបស្នាក់នៅ។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?