ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

អាហារូបករណ៍ Chevening

 

Ireland is a country with a rich history and world-class universities that offers programs in a variety of fields including medicine, chemistry, technology and business. 

Ireland is home to some of the top universities in the world and many international students choose to study in Ireland for a mixture of quality education, travel opportunities and cultural enrichment.

The Irish government together with many Irish universities offer a variety of scholarships, such as the Government of Ireland International Scholarships, that can cover tuition fees and living expenses for international students including those from Cambodia.

Make sure to check our scholarships page to get the latest update of scholarship information! 

Below is a list of scholarships students can choose from.

Dublin Business School

Dublin Business School

Scholarship Name

Amount

Dublin Business School Scholarships

Range from €500 - €1000 PARTIAL SCHOLARSHIP for Undergraduate Students

Dublin City University

Dublin City University

Scholarship Name

Amount

DCU International Merit Scholarships

Value up to €2000 for both undegraduate and postgraduate students

Griffith College

Griffith College

Scholarship Name

Amount

Griffith College Dublin Bursary

Value up to €1500 for both undegraduate and postgraduate students

Institute of Technology Carlow

Institute of Technology Carlow

Scholarship Name

Amount

CCSE Undergraduate Scholarships

Value up to €5,000 for undergraduate students

Limerick Institute of Technology

Limerick Institute of Technology

Scholarship Name

Amount

Undergraduate Bachelor’s degree (Honours) Scholarships

Value at €10,250 per year for Undergraduate Students

National College of Ireland

National College of Ireland

Scholarship Name

Amount

Academic Merit Scholarships

€2,000 - €4,000 for Postgraduate Students

Trinity College Dublin

Trinity College Dublin

Scholarship Name

Amount

Trinity Business School Regional Scholarships

Up to €5,000 for both undergraduate and Postgraduate Students

Trinity Business School Postgraduate Scholarships

Value at €5,000 and another two valued at 50% for Postgraduate Students

University College Cork

University College Cork

Scholarship Name

Amount

Quercus Active Citizenship Scholarships

Value up to €10,500 for undegraduate students

University College Dublin

University College Dublin

Scholarship Name

Amount

International Student Scholarships

Value from range €2,000 - €10,000 for both undergraduate and postgraduate students

University of Limerick

University of Limerick

Scholarship Name

Amount

Undergraduate Scholarships

Value up to €6,000 for undegraduate students

For more scholarships available to international students in Ireland, have a chat with an IDP counsellor.

 អត្ថបទផ្សេងៗ

Common healthcare words

ប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានគេស្គាល់ទាំងគុណភាពនៃជីវិតនិងការអប់រំ។ បើប្រៀបធៀបជាមួយបណ្តាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ខ្ពស់ដទៃទៀតតម្លៃនៃការរស់នៅនិងការសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្តល់នូវតម្លៃដ៏ល្អសម្រាប់ប្រាក់របស់អ្នក។

ទស្សនវិស័យការងារ

តាមរយៈការសិក្សានៅចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកនឹងមានឱកាសដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនាញការងារសំខាន់ៗ និងសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការគិតដោយឯករាជ្យដែលនឹងបង្កើនឱកាសការងារ។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?