ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

អាហារូបករណ៍ Chevening

 

Chevening គឺជាអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសដែលមានបំណងអភិវឌ្ឍអោយបញ្ញាវ័ននីមួយៗក្លាយជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោកដ៏ឆ្នើម។ ក្រោមការឧបត្ថម្ភថវិកាពីការិយាល័យភ្នាក់ងារបរទេសនិងការិយាល័យកុម្ម៉ង់វែល (FCO) និងអង្គការដៃគូ  Chevening ផ្តល់ជូននូវ អាហារូបករណ៍ Chevening ដែលអ្នកទទួលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយស្ថានទូតអង់គ្លេសនិងគណៈកម្មការខ្ពស់របស់អង់គ្លេសទូទាំងពិភពលោក។

ដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍ Chevening អ្នកត្រូវ៖

ជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសមានសិទ្ធិទទួលបានអាហារូបករណ៍ Chevening

ត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់អ្នកវិញ ក្នុងកំឡុងពេល២ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សារបស់អ្នកនៅចក្រភពអង់គ្លេស

មានសញ្ញាប័ត្រចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រដែលនឹងជួយអោយអ្នកអាចចូលរៀននៅលើមុខវិជ្ជាក្រោយឧត្តមនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនៅចក្រភពអង់គ្លេស។ ដែលសញ្ញាបត្រនេះជាធម្មតាស្មើទៅនឹងលំដាប់ថ្នាក់ទី ២:១ ថ្នាក់បញ្ចប់ការសិក្សាដោយកិត្តិយសនៅចក្រភពអង់គ្លេស។

មានបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិចពីរឆ្នាំ (អាចមានរយៈពេលរហូតទៅដល់ប្រាំឆ្នាំសម្រាប់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ផ្សេងទៀត ដូច្នេះសូមមើលគេហទំព័រ Chevening ប្រចាំប្រទេសរបស់អ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម)

ដាក់ពាក្យសុំចូលសិក្សា ៣ មុខវិជ្ជាដែលមានលក្ខណសម្បត្តិខុស ៗ គ្នានៅសាកលវិទ្យាល័យអង់គ្លេសហើយបានទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតអោយចូលសិក្សាដោយពេញលក្ខណៈពីសាកលវិទ្យាល័យណាមួយក្នុងចំណោមសាកលវិទ្យាល័យទាំងអស់

មានកម្រិតភាសាអង់គ្លេសសមស្របទៅនឹងតម្រូវការភាសាអង់គ្លេសរបស់អាហារូបករណ៍ Chevening 

Aberystwyth University

Aberystwyth University

Scholarship Name

Amount

Entrance Examinations & Merit Awards 2022 Entry

Worth up to £2,000 a year plus an unconditional offer - for UG applicants

International Family Award

£1,000 for tuition fees for every year

Snowdon Master's Scholarship for disabled students

Up o £30,000 funding for brilliant disabled students to study a Masters course.

Anglia Ruskin University

Anglia Ruskin University

Scholarship Name

Amount

International Excellence Scholarship

£4,000 for International students studying an undergraduate or postgraduate taught degree

International Merit Scholarship

Between £1,000 and £2,000 for International students applying for an undergraduate, postgraduate or research degree

International Early Payment Discount

From £400 up to £1,000 for International students studying full-time

Aston University

Aston University

Scholarship Name

Amount

Vice-Chancellor's International Scholarship

£8,000 for students applying to postgraduate taught programmes (except the MBA) starting in January 2022

Bangor University

Bangor University

Scholarship Name

Amount

INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS

Up to £3,000 (split 50/50 as a discount in your Tuition Fee and a discount in your Accommodation Fees)

DEANS SCHOLARSHIPS

Up to £5,000 (split 50/50 as a discount in your Tuition Fee and a discount in your Accommodation Fees)

Birmingham City University

Birmingham City University

Scholarship Name

Amount

Merit-based scholarships

- Up to £2,000, discounted from first year's tuition fees for both UG & PG

Brunel University

Brunel University

Scholarship Name

Amount

International Excellence Scholarship January 2022

£6000 for UG & PG

Cardiff Metropolitan University

Cardiff Metropolitan University

Scholarship Name

Amount

Undergraduate Scholarship

£1,000

Alumni scholarship

25% reduction in course fees

MBA Scholarship

Award: Up to £1,500. MBA Scholarship is based on academic and/or professional, evidenced work experience

Vice Chancellor Scholarship

Up to £1,500 for MA and MSc programmes

South East Asia Scholarship

50% of the tuition Fees

CATS Colleges

CATS Colleges

Scholarship Name

Amount

The Cats College Scholarship of Excellence

Course and accommodation fees reimbursed

Coventry University

Coventry University

Scholarship Name

Amount

Coventry University Sports Scholarship

worth up to £3,000 for students who are competing in a BUCS, Olympic or Paralympic sport.

Alumni discount

up to 20% discount on tuition Fees

De Montfort University

De Montfort University

Scholarship Name

Amount

International Scholarship Award

£1,500 automatic fee reduction

High Achievers Scholarship

£5,000 fee reduction or a full fee waiver to International students

Sustainability Scholarship

£4,000 discount towards course fees

Early Payment Discount

£500 discounts on early payment

Global MBA International Scholarship Fund

Four £2,500 scholarships for international students

Executive MBA scholarship

£5,000 reduction of a course fee

International Postgraduate Taught Merit Scholarship

£2,500 reduction of a course fee

DMU Sport Scholarship

Up to £6,000 for five students athletes

Postgraduate Alumni Scholarship

Tuition fee discount of up to 30%

INTO University Partnerships

INTO University Partnerships

Scholarship Name

Amount

International scholarships for talented students

Between £3,000 to £24,648

Kaplan International College

Kaplan International College

Scholarship Name

Amount

Pathway scholarships

one-off partial tuition discounts based on academic achievements in your previous study

Kingston University

Kingston University

Scholarship Name

Amount

International Economics Scholarship

Value of £1,500 for international applicants

Student loyalty bursaries for alumni and families

10% off tuition fees for International students

International scholarships

£5,000 awarded for both UG and PG

Manchester Metropolitan University

Manchester Metropolitan University

Scholarship Name

Amount

International Scholarships

£2,000 for each year of your degree for UG and Up to £3,000 in the first year of study for PG.

Northumbria University

Northumbria University

Scholarship Name

Amount

Northumbria Global Scholarship

£3,000 discount in the first year for UG and £2,000 for PG

Nottingham Trent University

Nottingham Trent University

Scholarship Name

Amount

Postgraduate International Scholarship

£2,000

International Merit Scholarships

£3,000

Postgraduate Masters Scholarships

between 25%-50% tuition fee

Oxford International

Oxford International

Scholarship Name

Amount

Core Scholarship

awards range from partial contribution towards tuition fees, to awards covering the full programme fees.

Sheffield Hallam University

Sheffield Hallam University

Scholarship Name

Amount

Vice Chancellor's Awards

awarded between £2,000-£3,000 for both UG and PG

Swansea University

Swansea University

Scholarship Name

Amount

The School of Management’s Developing Futures Scholarship

Up to £2,000 for one academic year for UG and Up to £3,000 for one academic year for PG

The University of Dundee

The University of Dundee

Scholarship Name

Amount

International College Dundee Entrant Scholarship

Up to £4500 per year of study available to both UG and PG

Global Excellence Scholarships (Postgraduate)

£5,000

Global Citizenship Scholarship (Postgraduate)

£5,000

University of Bristol

University of Bristol

Scholarship Name

Amount

University of Bristol International Scholarships

Up to 100% fee for both UG and PG

University of Derby

University of Derby

Scholarship Name

Amount

Vice-Chancellor’s Scholarship

One full year’s tuition fees to a limited number of exceptional undergraduate and postgraduate international students.

University of Essex

University of Essex

Scholarship Name

Amount

Academic Excellence International Masters Scholarship

worth up to £5,000 for PG

University of Exeter

University of Exeter

Scholarship Name

Amount

Global Excellence Scholarships

starting from £5,000, payable as a reduction of the international tuition fee for the first year of study for both UG and PG taught.

University of Glasgow

University of Glasgow

Scholarship Name

Amount

Postgrad Solutions Study Bursary

Value £500 for PG

University of Greenwich

University of Greenwich

Scholarship Name

Amount

International Scholarships Award

Tuition fee discount worth up to £3,000 in the first year

University of Hertfordshire

University of Hertfordshire

Scholarship Name

Amount

20% Alumni Discount

Awarded to University of Hertfordshire undergraduate students who return to study for all postgraduate taught course and research degrees.

University of Leeds

University of Leeds

Scholarship Name

Amount

Dean's International Excellence Scholarship

Full-fee for an outstanding international applicant

University of Lincoln

University of Lincoln

Scholarship Name

Amount

Global Undergraduate/Postgraduate Scholarship

valued at £2,000 and will be awarded to eligible students as a tuition fee discount.

International Alumni Scholarship

Valued at £2,000 for international students

The Lincoln Global Leaders Scholarship

50% of tuition fees for one year

University of Nottingham

University of Nottingham

Scholarship Name

Amount

ASEAN and Oceania Undergraduate Excellence Award

overing £2,000 towards tuition fees in the first year of your degree course.

ASEAN and Oceania Postgraduate Excellence Award

Tuition fee scholarship of £4,000 or £8,000 for masters students

University of Portsmouth

University of Portsmouth

Scholarship Name

Amount

Vice Chancellor's Global Development Scholarship

£1,600 worth of fee reduction of first year

University of Sunderland

University of Sunderland

Scholarship Name

Amount

International Scholarship

£1,500 tuition fee reduction (undergraduates) or £1,000 tuition fee reduction (postgraduates).

University of Sussex

University of Sussex

Scholarship Name

Amount

Sussex Alumni Award (2022)

Sussex offers a £2,000 fee waiver for previous Sussex students, choosing to return to study a full time Masters degree.

Sussex Graduate Scholarship (2022)

£3,000 scholarship for either a full time or part time Masters

University of Westminster

University of Westminster

Scholarship Name

Amount

International Postgraduate Part Fee Scholarship

The scholarship provides a one-off £2,000 tuition fee award

សំរាប់អាហារូបករណ៍សម្រាប់សិស្សនិស្សិតអន្ដរជាតិនៅប្រទេសអង់គ្លេស  សូមពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាទៅសិក្សានៅបរទេស IDP របស់អ្នក។

 អត្ថបទផ្សេងៗ

Common healthcare words

ប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានគេស្គាល់ទាំងគុណភាពនៃជីវិតនិងការអប់រំ។ បើប្រៀបធៀបជាមួយបណ្តាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ខ្ពស់ដទៃទៀតតម្លៃនៃការរស់នៅនិងការសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្តល់នូវតម្លៃដ៏ល្អសម្រាប់ប្រាក់របស់អ្នក។

ទស្សនវិស័យការងារ

តាមរយៈការសិក្សានៅចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកនឹងមានឱកាសដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនាញការងារសំខាន់ៗ និងសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការគិតដោយឯករាជ្យដែលនឹងបង្កើនឱកាសការងារ។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?