ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Why Study Bachelor’s Degree in the USA

Go further with your studies in the USA

Getting a degree in the USA is a great way to not only experience the vibrant, multiculturalism of the country, but also build lasting, global connections with students from all over the world.

In fact, the USA is the world’s most popular destination for international students, with more than 1 million international students in the country. USA is well-known for its high-quality tertiary education system, with five American universities placed in the top 10 of the 2020 QS World University Rankings.

Diversity of geography, culture and institutions

Thanks to the sheer size of the USA and the large number of reputable institutions, there is a right fit for every student.

From large sprawling campuses to myriad sights and sounds that the country has to offer, international students are often spoilt for choice - with multiple experiences to revel in and uncover. Whether it’s marvelling at the Grand Canyon or immersing in the natural wonder that is Yellowstone National Park, the student experience in the USA is often an exciting, fulfilling one.

Campus life


Living on campus in the USA can offer you the opportunity to enhance your educational experience and meet new friends. You may also choose to live off campus. USA universities offer a wide choice of academic, cultural and athletic activities. Your university may also have a variety of sporting teams in addition to fraternities and student clubs.

Finding what fits you best can be overwhelming. IDP international education specialists guide you through your options and the necessary application processes for universities and visas. Speak to us now for free.

 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?