ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ

សូមអានល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់យ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលពួកគេអនុវត្តចំពោះការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក ("គេហទំព័រ") ។

តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រអ្នកយល់ព្រមគោរពតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះដែលបង្កើតជាកិច្ចព្រមព្រៀងដោយស្របច្បាប់រវាងអ្នកនិង IDP ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ជាប់កាតព្វកិច្ចដោយល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះសូមកុំប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

លើសពីនេះទៀតយើងអាចកែប្រែល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះនៅពេលណាក៏បាន។ ការប្រើប្រាស់បន្តរបស់អ្នកនៃគេហទំព័រត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការទទួលយកល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់។

ការបដិសេធ

IDP Education Limited ("IDP") ព្យាយាមធ្វើឱ្យព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រនេះមានភាពត្រឹមត្រូវតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនតាម "មូលដ្ឋាន" ដោយគ្មានការបញ្ជាក់ឬការធានាណាមួយឡើយ។ មិនមានការធានាដែលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យចំពោះភាពត្រឹមត្រូវឬរូបិយប័ណ្ណណាមួយនៅលើគេហទំព័រនេះទេ។

អ្នកដែលចូលទៅកាន់គេហទំព័រដែលត្រូវការការបញ្ជាក់ព័ត៌មានគួរយោងទៅប្រភពព័ត៌មានរបស់ IDP សម្រាប់ព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រនេះឬគួរទាក់ទងតំណាង IDP ។ IDP មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ឬការខូចខាតដែលកើតឡើងដោយសារការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើវេបសាយក៏ដូចជាការចូលទៅកាន់គេហទំព័រណាមួយទេ។ ការចូលប្រើនិងការប្រើប្រាស់ទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យរបស់អ្នកប្រើ។ IDP មិនបង្ហាញថាវេបសាយនេះឬវេបសាយណាដែលមានភ្ជាប់នឹងមិនមានមេរោគ ឬមេរោគជាដើម។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកទទួលបានការការពារមេរោគសមរម្យនិងពិនិត្យរកវីរុសទាំងនោះមុនពេលចូលដំណើរការឬទាញយកមាតិកាណាមួយ។

រក្សាសិទ្ធិ IDP

សម្ភារៈនៅលើគេហទំព័រនេះរួមទាំងព័ត៌មានទាំងអស់ដូចជាអត្ថបទក្រាហ្វិករូបភាពរូបថតនិងសម្លេងត្រូវបានការពារដោយច្បាប់រក្សាសិទ្ធិអនុលោមតាមច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាឆ្នាំ ១៩៦៨ (Cth) ដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មម្តងម្កាលនិងច្បាប់នៃបណ្តាប្រទេសដទៃទៀត។ អ្នកមិនត្រូវផ្លាស់ប្តូរ ផលិតឡើងវិញ  រក្សាទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធទាញយកឬបញ្ជូនសម្ភារៈនៅលើវេបសាយនេះឬផ្នែកណាមួយឡើយលុះត្រាតែមានការអនុញ្ញាតដោយ IDP ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឬត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់រក្សាសិទ្ធិ ១៩៦៨ (Cth) ។

ពាណិជ្ជកម្មផ្តាច់មុខ

ពាណិជ្ជកម្មផ្តាច់មុខទាំងអស់ដែលត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងគេហទំព័រនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរៀងៗខ្លួនហើយត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសដទៃទៀត។ អ្នកមិនត្រូវប្រើសញ្ញាទាំងនេះណាមួយ (រាប់បញ្ចូលទាំងការបន្តពូជការកែប្រែការចែកចាយការលុបចោលការបង្ហាញឬការប្រាស្រ័យទាក់ទងនៃពាណិជ្ជកម្មផ្តាច់មុខទាំងនេះ) លើកលែងតែការរក្សាទុកឬការបោះពុម្ពច្បាប់ចម្លងនៃគេហទំព័រនេះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនប្រើពាណិជ្ជកម្មលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតដោយផ្ទាល់ IDP ឬម្ចាស់ពាណិជ្ជកម្មផ្តាច់មុខពាក់ព័ន្ធជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។

តំណភ្ជាប់ពីគេហទំព័រនេះ

វេបសាយដែលភ្ជាប់តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅនៅក្នុងវេបសាយមិនស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ IDP ទេ។ IDP មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារក្នុងឬរូបិយប័ណ្ណនៃគេហទំព័រដែលភ្ជាប់ពីខាងក្រៅ។ តំណភ្ជាប់នៅលើវេបសាយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុញ្ញាតពី IDP នៃគេហទំព័រដែលបានភ្ជាប់នោះទេហើយក៏មិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការដែលភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនោះដែរ។

សារឥតបានការ

IDP ផ្សាយអាស័យដ្ឋានអេឡិចត្រូនិកនៅលើគេហទំព័រនេះដើម្បីជួយសម្រួលដល់ទំនាក់ទំនងដែលទាក់ទងទៅនឹងមុខងារអាជីវកម្មរបស់យើង។ នេះមិនត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាជាការយល់ព្រមពី IDP ឬអាសយដ្ឋានដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីទទួលបានសារពាណិជ្ជកម្មដែលមិនមានការស្នើសុំឬ SPAM ដូចយោងទៅតាមច្បាប់ Spam ច្បាប់ឆ្នាំ ២០០៣ (Cth) ឬនៅក្រោមច្បាប់នៃប្រទេសណាមួយឡើយ។

ភាពឯកជន

គោលនយោបាយភាពឯកជនរបស់ IDP អាចរកបានដោយចុចត្រង់នេះ

គោលនយោបាយសិទ្ធិឯកជនរបស់ IDP ត្រូវបានអនុវត្តតែលើព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដោយយើងហើយខុសគ្នាពីគោលនយោបាយគេហទំព័រឬក្រុមហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលអ្នកភ្ជាប់មកពីគេហទំព័រនេះ។ សូមអានគោលនយោបាយភាពឯកជននៃគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនឬអង្គការផ្សេងទៀតដែលអ្នកភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់យើង។

ការទទួលខុសត្រូវ

IDP មិនធានាឬតំណាងអំពីគេហទំព័រនេះឬមាតិកាណាមួយរបស់វាទេ។ IDP មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកឬនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតចំពោះការខូចខាតណាមួយនៃប្រភេទណាមួយរួមទាំង (ប៉ុន្តែមិនកំណត់បាន) ការបាត់បង់និងការខាតបង់ដោយផ្ទាល់ឬការបាត់បង់ដែលបណ្តាលមកពីការបរាជ័យផ្នែកសុវត្ថិភាពការលាតត្រដាងព័ត៌មានសម្ងាត់ដោយភាគីផ្សេងទៀតឬការឆ្លងមេរោគកុំព្យូទ័រ ទទួលរងការខូចខាតក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះទោះបីជាមានការរំលោភបំពានលើកិច្ចសន្យាឬការធានាការខូចខាត (រាប់បញ្ចូលទាំងការធ្វេសប្រហែស) ការទទួលខុសត្រូវផលិតផលឬបើមិនដូច្នោះទេសូម្បីតែ IDP ត្រូវបានជូនដំណឹងជាមុនអំពីលទ្ធភាពនៃការខូចខាតបែបនេះក៏ដោយ។ IDP មិនរាប់បញ្ចូលក្នុងវិសាលភាពដែលបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ការទទួលខុសត្រូវដែលអាចកើតមានឡើងដោយសារការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។ ដោយប្រើវេបសាយអ្នកយល់ព្រមដើម្បីផ្តល់សំណងដល់ IDP ចំពោះការបាត់បង់ឬបំណុលដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់របស់អ្នក។ ការប្រើប្រាស់វេបសាយគឺមានហានិភ័យផ្ទាល់របស់អ្នកហើយអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងនិងហានិភ័យនៃការបាត់បង់ដែលបណ្តាលមកពីការទាញយកការប្រើប្រាស់ឬចូលមើលទិន្នន័យឯកសារព័ត៌មានឬសម្ភារៈផ្សេងទៀតនៅលើឬតាមរយៈវេបសាយ។ ក្នុងទំហំដែលបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ការទទួលខុសត្រូវសរុបរបស់ IDP ចំពោះអ្នកចំពោះការបាត់បង់ផ្សេងទៀតដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់វេបសាយគឺត្រូវបានកំណត់ត្រឹមចំនួនទឹកប្រាក់ចំនួន 1 ដុល្លារអូស្រ្តាលី។

ច្បាប់គ្រប់គ្រង

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់នឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងបកស្រាយដោយយោងទៅតាមច្បាប់នៃរដ្ឋ Victoria ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយអ្នកដាក់ជូនយុត្តាធិការមិនផ្ដាច់មុខនៃតុលាការនៃរដ្ឋ Victoria ប្រទេសអូស្ត្រាលី។

ពត៌មានបន្ថែម

អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម

IDP Education Limited

ជាន់ទី 10

697 ផ្លូវ Collins Street

តំបន់Docklands 3008

រដ្ឋ Victoria

អូស្ត្រាលី

Melbourne.Reception@idp.com

 

លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់មាតិកា

សូមអានលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដែលដាក់ពាក្យស្នើសុំមាតិកាអ៊ីនធឺណេតរបស់អ្នកទៅកាន់ IDP Education Ltd (“IDP”) បណ្តាញសង្គមវេបសាយនិងទម្រង់ផ្សែងៗទៀត ("គេហទំព័របង្កើតដោយអ្នកប្រើ") ។

IDP ជាម្ចាស់និងដំណើរការវេបសាយដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើជាច្រើនដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដាក់ស្នើ ("ដាក់ស្នើ") មាតិកាដែលអាចរួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនត្រូវបានកំណត់ចំពោះមតិយោបល់ក្រាហ្វិក ព័ត៌មាន រូបថត ការពិនិត្យឡើងវិញ អត្ថបទ វីឌីអូ ឬការរួមបញ្ចូលគ្នា (ជារួម "មាតិកា") ។

នៅពេលអ្នកផ្ញើមាតិកាទៅវេបសាយដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើអ្នកយល់ព្រមនិងយល់ស្របនឹងត្រូវបានចងភ្ជាប់ដោយលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះដែលបង្កើតជាកិច្ចព្រមព្រៀងដោយស្របច្បាប់រវាងអ្នកនិង IDP ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ជាប់កាតព្វកិច្ចដោយលក្ខខណ្ឌទាំងនេះសូមកុំដាក់ស្នើមាតិកា។

ជាពិសេសប៉ុន្តែដោយគ្មានការកំណត់អ្នកបញ្ជាក់ដូចខាងក្រោម:

អ្នកកំពុងផ្តល់ឱ្យ IDP និងសាខារបស់ខ្លួននូវសិទ្ធប្រើប្រាស់មាតិការបស់អ្នកនៅលើបណ្តាញសង្គមវេបសាយនិងទម្រង់ផ្សេងៗនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលបានពិពណ៌នាខាងក្រោមនេះដោយគ្មានកំណត់។

អ្នកបានបង្កើតមាតិកាឬមានការអនុញ្ញាតពីអ្នកបង្កើតខ្លឹមសារដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិឱ្យប្រើមាតិកា។

សិទ្ធិចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិឱ្យប្រើខ្លឹមសារដោយគោរពដល់បុគ្គលទាំងអស់ដែលលេចឡើងនៅក្នុងមាតិកា។

អ្នកមានអាយុយ៉ាងហោចណាស់ ១៨ ឆ្នាំ។

លើសពីនេះទៀតយើងអាចកែប្រែលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះនៅពេលណាក៏បាន។ ការប្រើប្រាស់បន្តរបស់អ្នកនៃគេហទំព័រត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការទទួលយកលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់។

មាតិកា

នៅពេលដែលអ្នកដាក់ស្នើមាតិការបស់អ្នកអ្នកអនុញ្ញាតឱ្យ IDP និងសាខារបស់ខ្លួននូវអាជ្ញាប័ណ្ណមិនផ្តាច់មុខពេញលេញ ដែលមិនបង់លុយពេញលេញ ដែលមិនអាចដកហូតវិញបាន ដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណទូទាំងពិភពលោក (រាប់បញ្ចូលទាំងសិទ្ធិក្នុងការអនុអាជ្ញាប័ណ្ណតាមរយៈច្រើនជាន់) ដើម្បីប្រើ, សម្រប, បង្ហាញ ចែកចាយចែកចាយកែសម្រួលដំណើរការរៀបចំដេរីវេការបង្ហាញជាសាធារណៈចេញផ្សាយជាសាធារណៈបោះពុម្ពផ្សាយឡើងវិញនិងបញ្ជូនមាតិការបស់អ្នកដោយផ្នែកឬពេញលេញនៅក្នុងទម្រង់បែបបទវិធីសាស្ត្រមធ្យមឬវិធីសាស្ត្រចែកចាយសម្រាប់គោលបំណងណាមួយរួមទាំងដោយគ្មានកំណត់សកម្មភាពណាមួយ ទាក់ទងទៅនឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទីផ្សារនិងការលើកកម្ពស់ទំនិញនិងសេវាកម្មរបស់ IDP និងសាខារបស់ខ្លួន។ ការប្រើប្រាស់ទាំងនេះអាចរួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការបង្ហោះខ្លឹមសាររបស់អ្នកនៅលើបណ្តាញសង្គមឬគេហទំព័របញ្ជូនមាតិការបស់អ្នកតាមរយៈអ៊ីមែលការបង្ហាញមាតិការបស់អ្នកនៅលើកុំព្យូទ័រឬឧបករណ៍ចល័តឬការផលិតមាតិការបស់អ្នកនៅក្នុងការបោះពុម្ព។

ខ្លឹមសារណាមួយដែលអ្នកដាក់ស្នើគឺនិងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការសម្ងាត់និងមិនមានកម្មសិទ្ធិ។ IDP អាចប្រើខ្លឹមសារណាមួយដែលអ្នកដាក់ស្នើនិងបង្កើតឡើងវិញសម្រាប់គោលបំណងណាមួយ។ ជាពិសេស IDP អាចប្រើដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់គោលបំណងណាមួយ (រួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនមានកំណត់ចំពោះការផ្សព្វផ្សាយការអភិវឌ្ឍការផលិតនិងការធ្វើទីផ្សារផលិតផលនិងសេវាកម្ម) នូវស្នាដៃសិល្បៈគំនិតណាមួយគំនិតឬការផ្ដល់យោបល់ដែលមានក្នុងមាតិកាដែលអ្នកដាក់ស្នើ។ ការប្រើប្រាស់បែបនេះគឺគ្មានសំណងដល់អ្នកទេ។ ដោយដាក់ស្នើមាតិកាអ្នកក៏ត្រូវធានាថាអ្នកជាម្ចាស់មាតិកាដែលបានបញ្ជូនហើយថាការប្រើប្រាស់ IDP នឹងមិនរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ភាគីទីបីឬបើមិនដូច្នេះទេដាក់យើងក្នុងការរំលោភលើច្បាប់ដែលអនុវត្ត។ IDP មិនមានកាតព្វកិច្ចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលបានដាក់ស្នើឡើយ។ អ្នកយល់ថា IDP ប្រើធនធានទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅដែលប្រហែលជាបានអភិវឌ្ឍឬប្រហែលជាក្នុងពេលអនាគតបង្កើតគំនិតដែលស្រដៀងនឹងឬស្រដៀងគ្នានឹងខ្លឹមសាររបស់អ្នកហើយ IDP មានឆន្ទៈពិចារណាមាតិកាលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។

ដើម្បីស្នើសុំដកចេញមាតិការបស់អ្នកពីគេហទំព័រដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើ IDP សូមផ្ញើអ៊ីម៉ែល spmarketing@idp.com។ អ្នកត្រូវតែបញ្ចូលតំណទៅមាតិកាដែលអ្នកចង់លុប។ IDP នឹងប្រើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសមហេតុផលដើម្បីលុបចោលមាតិកាក្នុងរយៈពេលដប់ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការនៃសំណើរបស់អ្នក។

លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់

បន្ថែមលើលក្ខខណ្ឌនៃមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើទាំងនេះអ្នកយល់ព្រមគោរពតាមលក្ខខណ្ឌក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់ IDP ខាងលើ។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?