text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: ភាសា:
Call us: 023 222 325 | WhatsApp: 0776 67122

លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ

សូមអានល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់យ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលពួកគេអនុវត្តចំពោះការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក ("គេហទំព័រ") ។

តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រអ្នកយល់ព្រមគោរពតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះដែលបង្កើតជាកិច្ចព្រមព្រៀងដោយស្របច្បាប់រវាងអ្នកនិង IDP ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ជាប់កាតព្វកិច្ចដោយល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះសូមកុំប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

លើសពីនេះទៀតយើងអាចកែប្រែល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះនៅពេលណាក៏បាន។ ការប្រើប្រាស់បន្តរបស់អ្នកនៃគេហទំព័រត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការទទួលយកល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់។

ការបដិសេធ

IDP Education Limited ("IDP") ព្យាយាមធ្វើឱ្យព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រនេះមានភាពត្រឹមត្រូវតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនតាម "មូលដ្ឋាន" ដោយគ្មានការបញ្ជាក់ឬការធានាណាមួយឡើយ។ មិនមានការធានាដែលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យចំពោះភាពត្រឹមត្រូវឬរូបិយប័ណ្ណណាមួយនៅលើគេហទំព័រនេះទេ។

អ្នកដែលចូលទៅកាន់គេហទំព័រដែលត្រូវការការបញ្ជាក់ព័ត៌មានគួរយោងទៅប្រភពព័ត៌មានរបស់ IDP សម្រាប់ព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រនេះឬគួរទាក់ទងតំណាង IDP ។ IDP មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ឬការខូចខាតដែលកើតឡើងដោយសារការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើវេបសាយក៏ដូចជាការចូលទៅកាន់គេហទំព័រណាមួយទេ។ ការចូលប្រើនិងការប្រើប្រាស់ទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យរបស់អ្នកប្រើ។ IDP មិនបង្ហាញថាវេបសាយនេះឬវេបសាយណាដែលមានភ្ជាប់នឹងមិនមានមេរោគ ឬមេរោគជាដើម។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកទទួលបានការការពារមេរោគសមរម្យនិងពិនិត្យរកវីរុសទាំងនោះមុនពេលចូលដំណើរការឬទាញយកមាតិកាណាមួយ។

រក្សាសិទ្ធិ IDP

សម្ភារៈនៅលើគេហទំព័រនេះរួមទាំងព័ត៌មានទាំងអស់ដូចជាអត្ថបទក្រាហ្វិករូបភាពរូបថតនិងសម្លេងត្រូវបានការពារដោយច្បាប់រក្សាសិទ្ធិអនុលោមតាមច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាឆ្នាំ ១៩៦៨ (Cth) ដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មម្តងម្កាលនិងច្បាប់នៃបណ្តាប្រទេសដទៃទៀត។ អ្នកមិនត្រូវផ្លាស់ប្តូរ ផលិតឡើងវិញ  រក្សាទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធទាញយកឬបញ្ជូនសម្ភារៈនៅលើវេបសាយនេះឬផ្នែកណាមួយឡើយលុះត្រាតែមានការអនុញ្ញាតដោយ IDP ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឬត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់រក្សាសិទ្ធិ ១៩៦៨ (Cth) ។

ពាណិជ្ជកម្មផ្តាច់មុខ

ពាណិជ្ជកម្មផ្តាច់មុខទាំងអស់ដែលត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងគេហទំព័រនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរៀងៗខ្លួនហើយត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសដទៃទៀត។ អ្នកមិនត្រូវប្រើសញ្ញាទាំងនេះណាមួយ (រាប់បញ្ចូលទាំងការបន្តពូជការកែប្រែការចែកចាយការលុបចោលការបង្ហាញឬការប្រាស្រ័យទាក់ទងនៃពាណិជ្ជកម្មផ្តាច់មុខទាំងនេះ) លើកលែងតែការរក្សាទុកឬការបោះពុម្ពច្បាប់ចម្លងនៃគេហទំព័រនេះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនប្រើពាណិជ្ជកម្មលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតដោយផ្ទាល់ IDP ឬម្ចាស់ពាណិជ្ជកម្មផ្តាច់មុខពាក់ព័ន្ធជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។

តំណភ្ជាប់ពីគេហទំព័រនេះ

វេបសាយដែលភ្ជាប់តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅនៅក្នុងវេបសាយមិនស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ IDP ទេ។ IDP មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារក្នុងឬរូបិយប័ណ្ណនៃគេហទំព័រដែលភ្ជាប់ពីខាងក្រៅ។ តំណភ្ជាប់នៅលើវេបសាយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុញ្ញាតពី IDP នៃគេហទំព័រដែលបានភ្ជាប់នោះទេហើយក៏មិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការដែលភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនោះដែរ។

សារឥតបានការ

IDP ផ្សាយអាស័យដ្ឋានអេឡិចត្រូនិកនៅលើគេហទំព័រនេះដើម្បីជួយសម្រួលដល់ទំនាក់ទំនងដែលទាក់ទងទៅនឹងមុខងារអាជីវកម្មរបស់យើង។ នេះមិនត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាជាការយល់ព្រមពី IDP ឬអាសយដ្ឋានដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីទទួលបានសារពាណិជ្ជកម្មដែលមិនមានការស្នើសុំឬ SPAM ដូចយោងទៅតាមច្បាប់ Spam ច្បាប់ឆ្នាំ ២០០៣ (Cth) ឬនៅក្រោមច្បាប់នៃប្រទេសណាមួយឡើយ។

ភាពឯកជន

គោលនយោបាយភាពឯកជនរបស់ IDP អាចរកបានដោយចុចត្រង់នេះ

គោលនយោបាយសិទ្ធិឯកជនរបស់ IDP ត្រូវបានអនុវត្តតែលើព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដោយយើងហើយខុសគ្នាពីគោលនយោបាយគេហទំព័រឬក្រុមហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលអ្នកភ្ជាប់មកពីគេហទំព័រនេះ។ សូមអានគោលនយោបាយភាពឯកជននៃគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនឬអង្គការផ្សេងទៀតដែលអ្នកភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់យើង។

ការទទួលខុសត្រូវ

IDP មិនធានាឬតំណាងអំពីគេហទំព័រនេះឬមាតិកាណាមួយរបស់វាទេ។ IDP មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកឬនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតចំពោះការខូចខាតណាមួយនៃប្រភេទណាមួយរួមទាំង (ប៉ុន្តែមិនកំណត់បាន) ការបាត់បង់និងការខាតបង់ដោយផ្ទាល់ឬការបាត់បង់ដែលបណ្តាលមកពីការបរាជ័យផ្នែកសុវត្ថិភាពការលាតត្រដាងព័ត៌មានសម្ងាត់ដោយភាគីផ្សេងទៀតឬការឆ្លងមេរោគកុំព្យូទ័រ ទទួលរងការខូចខាតក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះទោះបីជាមានការរំលោភបំពានលើកិច្ចសន្យាឬការធានាការខូចខាត (រាប់បញ្ចូលទាំងការធ្វេសប្រហែស) ការទទួលខុសត្រូវផលិតផលឬបើមិនដូច្នោះទេសូម្បីតែ IDP ត្រូវបានជូនដំណឹងជាមុនអំពីលទ្ធភាពនៃការខូចខាតបែបនេះក៏ដោយ។ IDP មិនរាប់បញ្ចូលក្នុងវិសាលភាពដែលបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ការទទួលខុសត្រូវដែលអាចកើតមានឡើងដោយសារការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។ ដោយប្រើវេបសាយអ្នកយល់ព្រមដើម្បីផ្តល់សំណងដល់ IDP ចំពោះការបាត់បង់ឬបំណុលដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់របស់អ្នក។ ការប្រើប្រាស់វេបសាយគឺមានហានិភ័យផ្ទាល់របស់អ្នកហើយអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងនិងហានិភ័យនៃការបាត់បង់ដែលបណ្តាលមកពីការទាញយកការប្រើប្រាស់ឬចូលមើលទិន្នន័យឯកសារព័ត៌មានឬសម្ភារៈផ្សេងទៀតនៅលើឬតាមរយៈវេបសាយ។ ក្នុងទំហំដែលបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ការទទួលខុសត្រូវសរុបរបស់ IDP ចំពោះអ្នកចំពោះការបាត់បង់ផ្សេងទៀតដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់វេបសាយគឺត្រូវបានកំណត់ត្រឹមចំនួនទឹកប្រាក់ចំនួន 1 ដុល្លារអូស្រ្តាលី។

ច្បាប់គ្រប់គ្រង

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់នឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងបកស្រាយដោយយោងទៅតាមច្បាប់នៃរដ្ឋ Victoria ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយអ្នកដាក់ជូនយុត្តាធិការមិនផ្ដាច់មុខនៃតុលាការនៃរដ្ឋ Victoria ប្រទេសអូស្ត្រាលី។

ពត៌មានបន្ថែម

អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម

IDP Education Limited

ជាន់ទី ៨

៥៣៥ ផ្លូវ Bourke

MELBOURNE ៣០០០

រដ្ឋ Victoria

អូស្ត្រាលី

Melbourne.Reception@idp.com

សូមជ្រើសរើសកម្រិតការសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទមួយហើយជ្រើសពីបញ្ជី

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះប្រធានបទហើយជ្រើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះវគ្គសិក្សាហើយជ្រើសពីបញ្ជី

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី