ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

អ្នកត្រូវបានបដិសេធ

អ្នកបានផ្អាកចុះឈ្មោះដោយជោគជ័យពីការទទួលអ៊ីម៉ែលពី IDP ។ យើងសោកស្តាយដែលឃើញអ្នកផ្អាកចុះឈ្មោះ

យើងនឹងគាំទ្រអ្នកក្នុងដំណើរការសិក្សាទៅបរទេសរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកចង់រក្សាការទទួលអ៊ីម៉ែលពីយើងខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ពត៌មានរបស់សិស្សនិស្សិតនិងផ្លាស់ប្តូរការកំណត់របស់អ្នក។

សូមអរគុណ

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?