ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ទូរស៍ព្ទ​ ឫ ឆាត
text.skipToContent text.skipToNavigation

IELTS

ហេតុអ្វីត្រូវធ្វើតេស្ត IELTS នៅ IDP?

IELTS គឺជាតេស្តភាសាអង់គ្លេសដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់បំផុតនៅលើពិភពលោក ដែលមានអ្នកធ្វើតេស្តជាង ៣ លាននាក់ក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅ។ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអត្ថប្រយោជន៍ នៃការធ្វើតេស្ត IELTS​ នៅ​ IDP។

កក់ការធ្វើតេស្តរបស់អ្នក

កក់តេស្ត IELTS របស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹង IDP IELTS ដែលមាននៅខេត្តក្រុង ៣ នៅកម្ពុជា។

IELTS Cambodia

ស្វែងយល់បន្ថែមពី IDP IELTS ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រលង IELTS ផ្លូវការតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩២ មក។

Computer-delivered IELTS

Computer-delivered IELTS is now being offered in Cambodia, exclusively at the IELTS Cambodia Official Test Centre.

ស្រាវជ្រាវបន្ថែម

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី