ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

IELTS

International English Language Testing System (IELTS) is one of the world’s recognized English proficiency tests being used for study, work and migration purposes to English speaking countries such as Canada and Australia. Take your IELTS test now with IDP Cambodia to take advantage of our IELTS support from test preparation to booking processes.

IELTS Preparation

IDP Cambodia has everything you need to help you score the highest possible score when you take your IELTS test. We have free online IELTS test materials for you to try on.

ហេតុអ្វីត្រូវធ្វើតេស្ត IELTS នៅ IDP?

IELTS គឺជាតេស្តភាសាអង់គ្លេសដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់បំផុតនៅលើពិភពលោក ដែលមានអ្នកធ្វើតេស្តជាង ៣ លាននាក់ក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅ។ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអត្ថប្រយោជន៍ នៃការធ្វើតេស្ត IELTS​ នៅ​ IDP។

កក់ការធ្វើតេស្តរបស់អ្នក

កក់តេស្ត IELTS របស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹង IDP IELTS ដែលមាននៅខេត្តក្រុង ៣ នៅកម្ពុជា។

IELTS Cambodia

ស្វែងយល់បន្ថែមពី IDP IELTS ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រលង IELTS ផ្លូវការតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩២ មក។

Computer-delivered IELTS

Computer-delivered IELTS is now being offered in Cambodia, exclusively at the IELTS Cambodia Official Test Centre.

ស្រាវជ្រាវបន្ថែម

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?