text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: ភាសា:
Call us: 023 222 325 | WhatsApp: 0776 67122

សិក្សានៅប្រទេសកាណាដា

ប្រព័ន្ធសិក្សាល្អឥតខ្ចោះ តំលៃសិក្សា និងការរស់នៅសមរម្យ និងការផ្សងព្រេងគ្មានដែនកំណត់ បានធ្វើអោយប្រទេសកាណាដាមានភាពលេចធ្លោរជាងគេសម្រាប់សិស្ស និស្សិតសម្រាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅបន្តការសិក្សានៅទីនោះ។ ប្រទេសកាណាដាបាន និងកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដល់សិស្ស និស្សិតអន្ដរជាតិប្រមាណជាង ២៥០០០០ នាក់ ហើយកំពុងមានការកើនឡើងជាខ្លាំងនូវតម្រូវការពីសិស្សនិស្សិតអន្តរជាតិនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ។ 

Canada highlights

Canada is a country where brings together many prestigious universities, multicultural communities and the perfect living environment for young people to study, work and live. It also becomes one of the attractive study destination for Cambodian students due to:

✔️ Scenery Environment

✔️ Reasonable tuition fees for a university or college program

✔️ Reasonable living expenses comparing to other popular study destinations

✔️ Clear graduate employment regulations and specific long-term living policies

✔️ Flexible overtime: 20 hours / week during semester, 40 hours / week during vacation

Start the journey to study in Canada - the enrollment period of January & September today with IDP. Our expert counsellors will help you making the best destination on your study choices and the best solution to your financial arrangement for studying in Canada. 

 IDP education consultants, study abroad, scholarship to study abroad

Support from IDP

IDP understands the difficulties faced by students and parents when preparing their study applications and many questions need to be answered.

If you are planning to study in the United States in the near future, contact our consultants will be devoted to answer any questions.

Find out the reasons why IDP would be the best choice for you to prepare your application to study in the United States:

✔️ Free study abroad information and counselling 

✔️ Introduce suitable scholarship

✔️Advice on choosing a suitable school & course

✔️ Support to apply for admission, track progress and receive confirmation letters from the school

✔️ Advise on accommodation, financial planning, flight bookings, equipment before departure

✔️ Provide pre-departure to students before departing abroad

✔️ The official IELTS Test Centre in Cambodia

 

ហេតុអ្វីសិក្សានៅប្រទេសកាណាដា

ទោះបីការសម្រេចចិត្តទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេស គឺជារឿងមួយដែលគួរឱ្យរំភើប នៅក្នុងនោះក៏មានកត្តាមួយចំនួនដែលសិស្ស និស្សិត និងអាណាព្យាបាលត្រូវគិតពិចារណា។ IDP Education តែងតែនៅចាំផ្តល់ការណែនាំ និងការគាំទ្រជានិច្ចនៅពេលដែលសិស្ស និស្សិតស្វែងរកឱកាសសិក្សានៅប្រទេសកាណាដា។

ស្ថាប័នដៃគូរបស់យើង

រកមើលស្ថាប័នទូទាំងពិភពលោក។ សូមចុចលើប្រទេសដើម្បីរកមើលសាកលវិទ្យាល័យឬមហាវិទ្យាល័យទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនោះ។

ប្រព័ន្ធអប់រំនៅកាណាដា

ប្រទេសកាណាដាធ្វើការវិនិយោគយ៉ាងធទៅក្នុងវិស័យអប់រំរបស់ខ្លួន។ តាមពិតទៅ ប្រទេសកាណាដាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធអប់រំល្អបំផុតក្នុងពិភពលោក និងក្នុងចំណោមប្រទេសបីក្នុងការចំណាយលើមនុស្សម្នាក់ៗលើការអប់រំក្រោយមធ្យមសិក្សាជាសាធារណៈ។ នេះបើយោងតាមអង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច (OECD) ។
Ottawa
Ottawa is a beautiful city located in the eastern region of the province of Ontario. It’s Canada’s capital and home to the Prime Minister and Parliament – but that doesn’t mean it’s boring and stuffy!
Toronto
Toronto is a city full of diversity, energy, young people, and historical sites. It’s a multicultural hub that will have you feel as if you’re traveling the world.
Montreal
Canada is a country full of diverse people, cultures, languages and food and there is probably no better place to start to experience that than in Montreal, a hot-spot for international students.
Vancouver
Vancouver is known for its breathtaking views, scenic routes, cyclists and laid-back vibe. Everyone in the city is super active, as you’ll soon come to realise.

ស្រាវជ្រាវបន្ថែម

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី