text.skipToContent text.skipToNavigation
Liên hệ: 19006955

Tải các mẫu đơn

Tải thông tin dành cho thí sinh đăng ký thi IELTS, đơn gửi bảng điểm tới các tổ chức, trường đại học, đơn đề nghị phúc tra điểm IELTS, đơn hủy hoặc đổi ngày thi và thư ủy quyền nhận kết quả kỳ thi IELTS tại IDP. Vui lòng bấm vào link bên dưới để tải.

Thông tin dành cho thí sinh

Download

Đơn gửi bảng điểm tới các tổ chức, trường Đại học

Download

Đơn đề nghị phúc tra điểm IELTS

Download

Đơn huỷ hoặc đổi ngày thi

Download

Thư uỷ quyền nhận kết quả IELTS

Download

 

Đăng ký thi IELTS
Đăng ký thi IELTS trực tuyến với lệ phí 4.750.000 VNĐ.