text.skipToContent text.skipToNavigation

Sự kiện: Ngày hội du học Úc, Canada, Mỹ & Anh hơn 40 trường, 4 - 6/1/2019 | Liên hệ: 19006955

IELTS Life Skills

IELTS Kỹ Năng Sống dành cho những ai cần chứng minh kỹ năng nghe nói ở cấp độ A1 hoặc B1 theo Khung Tham Chiếu Châu Âu (CEFR). Trước khi đăng ký thi, bạn nên xem trước yêu cầu Anh ngữ trong hạng mục visa của bạn. Xin xem tại Hướng dẫn nộp đơn xin visa Anh: các bài kiểm tra Anh ngữ được chấp nhận để biết thêm thông tin. 

Cách đăng ký thi IELTS Life Skill tại IDP

Cách đăng ký thi IELTS Kỹ Năng Sống – Nghe và Nói. Từ tháng 04 năm 2015, IELTS Kỹ Năng Sống sẽ có tại các trung tâm tổ chức thi.  Để tìm ngày thi thích hợp và đăng ký thi IELTS Kỹ Năng Sống, xin xem tại: UKVI Exam

Tổng quan:

IELTS Kỹ Năng Sống có hai cấp độ:

IELTS Kỹ Năng Sống – Nghe Nói A1

IELTS Kỹ Năng Sống – Nghe Nói B1

 

Bài thi Nghe và Nói mặt đối mặt

Bạn sẽ thi với người chấm thi, và cùng với một thí sinh khác.

Các phần thi trong bài thi IELTS Kỹ Năng Sống được thiết kế phản ảnh kinh nghiệm giao tiếp hàng ngày tại một quốc gia nói tiếng Anh. Bạn sẽ phải tham gia các đối thoại ngắn về các chủ đề hàng ngày bao gồm:

 1. Thông tin/kinh nghiệm cá nhân
 2. Gia đình và bạn bè
 3. Mua hàng
 4. Công việc
 5. Sức khỏe
 6. Giải trí
 7. Giáo dục/đào tạo
 8. Giao thông
 9. Nhà cửa
 10. Thời tiết

 

Trọng tâm của bài thi IELTS Kỹ Năng Sống

Ở mỗi cấp độ, bài thi được thiết kế để đánh giá xem bạn có thể nghe và đáp lại, làm rõ ý và nói chuyện với người khác hay không


Trọng tâm

Bạn sẽ phải:

Nghe và trả lời bao gồm các phần miêu tả, lập câu, câu hỏi đơn giản và hướng dẫn theo từng bước
Giao tiếp thông tin, cảm giác và ý kiến căn bản về các chủ đề quen thuộc
Nói chuyện với người khác trong một hoàn cảnh quen thuộc về các chủ đề quen thuộc

Các phần thi bao gồm:

Miêu tả
Cho ý kiến
Nêu thông tin cá nhân
Nêu sở thích
Nhận xét
Hỏi thông tin hoặc mô tả
Đồng ý hoặc không đồng ý
Giải thích, nêu lý do hoặc thanh minh
Quyết định
Gợi ý
Lựa chọn

 

B1

Trọng tâm

Bạn sẽ phải:

Nghe và đáp bao gồm các phần miêu tả và thông tin dễ hiểu, và làm theo hướng dẫn và giải thích đơn giản.
Giao tiếp thông tin, cảm giác và ý kiến căn bản về các chủ đề quen thuộc, có tính trang trọng đúng mực

Nói chuyện với người khác trong một hoàn cảnh quen thuộc, làm rõ quan điểm và đáp lại những gì người khác nói để hiểu về các chủ đề quen thuộc

Bên cạnh các phần thi trong phần A1 bên trên, các phần thi B1 còn bao gồm

So sánh
Thể hiện ý trái ngược, nguyên nhân, hệ quả hoặc mục đích
Ưu tiên
Lập kế hoạch
Thuyết phục
Miêu tả
Hỏi về các sự việc trong quá khứ hoặc tương lai
Diễn đạt tính chắc chắn hoặc khả năng trong tương lai

Đăng ký thi IELTS online tại đây

Tải về file về hướng dẫn đăng ký thi online tại đây

Đăng ký thi IELTS
Đăng ký thi IELTS
Đăng ký thi IELTS trực tuyến với lệ phí 4.750.000 VNĐ.

Vui lòng chọn các trình độ phù hợp

Nhập ngành học và chọn từ danh sách bên dưới

 • Đánh vào 3 ký tự tên của ngành học hoặc trường và chọn từ danh sách bên dưới

 • Nhập khóa học và chọn từ danh sách bên dưới

Vui lòng đánh vào và chọn trường

 • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

 • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới