text.skipToContent text.skipToNavigation

Sự kiện: Ngày hội du học Úc với hơn 70 trường, ngày 2,3,4/3/2019 | Liên hệ: 19006955

Cách thức khảo thí ngôn ngữ mới để xin thị thực Anh quốc: IELTS sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ đạo

 

Xin lưu ý rằng nếu bạn cần bài thi IELTS dùng để xin visa Anh, bạn có thể thi tại trung tâm tổ chức thi IELTS do UKVI chấp thuận.

Trung tâm kiểm tra IELTS VN101 (TP Hồ Chí Minh) và VN104 (Hà Nội) là trung tâm tổ chức thi IELTS do UKVI chấp thuận và chúng tôi cung cấp toàn bộ bài thi IELTS dành cho đơn xin visa Anh. 

Lệ phí các bài thi IELTS UKVI là 200 GBP/ 6,370,760 VND

Trước khi bạn đăng ký thi, chúng tôi khuyên rằng bạn nên Sở Nhập Cư và Visa (UKVI) về bài thi mà quý vị cần nộp kèm theo đơn. Xin xem tại Hướng dẫn nộp đơn xin visa Anh: các bài kiểm tra Anh ngữ được chấp nhận  để biết thêm chi tiết.

Bạn có thể sử dụng bảng sau để tham khảo:

Mô tả visa

(chỉ dành cho Vương Quốc Anh)


Mô tả visa

(chỉ dành cho Vương Quốc Anh)

Cấp độ CEFR theo yêu cầu

Kỹ năng

Bài thi và điểm IELTS theo yêu cầu

Đăng ký IELTS UKVI

Visa loại 1 (Phổ thông)

C1

Nghe, Nói, Đọc, Viết

IELTS – 7.0 toàn diện và cho mỗi kỹ năng

Đăng ký IELTS UKVI

Visa loại 1 (Tài năng đặc biệt)

B1

Nghe, Nói, Đọc, Viết

IELTS – 4.0 toàn diện và cho mỗi kỹ năng

Đăng ký IELTS UKVI

Visa loại 1 (Chủ doanh nghiệp)

B1

Nghe, Nói, Đọc, Viết

IELTS – 4.0 toàn diện và cho mỗi kỹ năng

Đăng ký IELTS UKVI

Visa loại 1 (Chủ doanh nghiệp là sinh viên mới tốt nghiệp)

B1

Nghe, Nói, Đọc, Viết

IELTS – 4.0 toàn diện và cho mỗi kỹ năngVisa loại 2 (Phổ thông)

B1

Nghe, Nói, Đọc, Viết

IELTS – 4.0 toàn diện và cho mỗi kỹ năng

Đăng ký IELTS UKVI

Visa loại 2 (vận động viên)

A1

Nghe, Nói, Đọc, Viết

IELTS – 4.0 toàn diện và cho mỗi kỹ năng

Visa loại 2 (Giáo sĩ)

B2

Nghe, Nói, Đọc, Viết

IELTS – 5.5 toàn diện và cho mỗi kỹ năng

Đăng ký IELTS UKVI

Visa sinh viên loại 4 (Phổ thông) – dưới cấp độ văn bằng

(Xin đọc các thông tin quan trọng về visa sinh viên loại 4)

B1

Nghe, Nói, Đọc, Viết

IELTS – 4.0 toàn diện và cho mỗi kỹ năng

Đăng ký IELTS UKVI

Visa sinh viên loại 4 (Phổ thông) – cấp độ ngang hoặc trên văn bằng

(Xin đọc các thông tin quan trọng về visa sinh viên loại 4)

B2

Nghe, Nói, Đọc, Viết

IELTS – 5.5 toàn diện và cho mỗi kỹ năng

Đăng ký IELTS UKVI

Người nhà của người có visa ổn định

A1

Nghe Nói

IELTS Kỹ Năng Sống cấp A1 – Đạt

Đăng ký IELTS UKVI

Xuất cảnh không hạn chế để giữ (hoặc ổn định) hoặc nhập tịch2

B1

Nghe Nói

IELTS Kỹ Năng Sống cấp B1 – Đạt

Đăng ký IELTS Lifeskills

Đăng ký thi IELTS online

Tải về: Hướng dẫn đăng ký thi online

Đăng ký thi IELTS
Đăng ký thi IELTS
Đăng ký thi IELTS trực tuyến với lệ phí 4.750.000 VNĐ.

Vui lòng chọn các trình độ phù hợp

Nhập ngành học và chọn từ danh sách bên dưới

  • Đánh vào 3 ký tự tên của ngành học hoặc trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập khóa học và chọn từ danh sách bên dưới

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới