text.skipToContent text.skipToNavigation

Sự kiện: Ngày hội du học Úc, Canada, Mỹ & Anh hơn 40 trường, 4 - 6/1/2019 | Liên hệ: 19006955

Tài liệu luyện thi IELTS Writing – Academic

Bài thi IELTS Writing Academic diễn ra trong 60 phút bao gồm 2 bài viết Task 1 (yêu cầu ít nhất 150 từ) và Task 2 (yêu cầu ít nhất 250 từ). Cả hai đều phải được viết bằng ngôn ngữ trang trọng.

IELTS WRITING TASK 1

Đề bài yêu cầu miêu tả một số thông tin thông qua biểu đồ, bảng, sơ đồ bằng ngôn ngữ của bạn. Một số yêu cầu khác có thể là mô tả và giải thích các dữ liệu, mô tả các bước của một qui trình bất kỳ, các thông tin thay đổi ra sao, hoặc viết về một sự kiện hay một sự vật nào đó. Bài thi IELTS Writing Task 1 của bạn cần phải đảm bảo có ít nhất 150 từ, thời gian làm bài khoảng 20 phút.

IELTS WRITING TASK 2

Bạn cần viết một bài luận dài ít nhất 250 từ trong khoảng 40 phút, bày tỏ quan điểm cá nhân hay tranh luận về một vấn đề.

Lưu ý: bài thi IELTS Writing Academic và bài thi IELTS Writing General Training khác nhau hoàn toàn.

Tải tài liệu luyện thi IELTS Writing Academic miễn phí tại đây:

Academic Writing Sample Task 1 (PDF, 34KB)

Academic Writing Sample Task 2 (PDF, 11KB)

IELTS Writing Answer sheet - Task 1 (PDF, 700KB)

IELTS Writing Answer sheet - Task 2 (PDF, 400KB)

IELTS Academic Writing Sample Script (PDF, 1.4MB)

 

Tham khảo thêm tài liệu luyện thi IELTS khác tại đây:

Tài liệu luyện thi IELTS Academic:

Listening practice

Speaking practice tests

Reading practice tests

Tài liệu luyện thi IELTS General Training:

Listening practice

Speaking practice tests

Reading practice tests

 

Xem thêm: 

Hướng Dẫn Đăng Ký Thi IELTS ONLINE Hướng Dẫn Đăng Ký Thi IELTS ONLINE

Đăng ký thi IELTS
Đăng ký thi IELTS
Đăng ký thi IELTS trực tuyến với lệ phí 4.750.000 VNĐ.

Vui lòng chọn các trình độ phù hợp

Nhập ngành học và chọn từ danh sách bên dưới

  • Đánh vào 3 ký tự tên của ngành học hoặc trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập khóa học và chọn từ danh sách bên dưới

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới