Liên hệ chúng tôi arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation

Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ Hỗ trợ Thiết yếu dành cho du học sinh IDP

Cám ơn đã lựa chọn IDP để hỗ trợ cuộc sống du học của bạn tại một trong các quốc gia: Australia, Canada, UK, Ireland, USA & New Zealand. 

IDP Education Limited (ACN 117 676 463) (IDP) hợp tác cùng các đối tác danh tiếng toàn cầu cung cấp dịch vụ Hỗ trợ Thiết yếu dành cho du học sinh để hỗ trợ bạn bắt đầu cuôc sống du học thuận lợi & an toàn. 

Để bắt đầu, chúng tôi cần sự xác nhận của bạn về các điều khoản sử dụng dịch vụ Hỗ trợ Thiết yếu dành cho du học sinh IDP.  Nếu cần thêm thông tin, hãy liên hệ các văn phòng IDP gần nhất, chuyên viên tư vấn IDP sẽ giải thích rõ hơn thắc mắc của bạn. 

Xác nhận của bạn

Tôi hiểu rằng 

  • IDP tư vấn các lựa chọn nhưng dịch vụ do các đối tác của IDP cung cấp 
  • Tôi có thể được đề nghị ký các xác nhận liên quan trực tiếp với đối tác đó
  • Tôi cần đọc kỹ các điều khoản dịch vụ và tuân thủ các yêu cầu đó 
  • IDP có trách nhiệm lựa chọn các đối tác uy tín và theo sát các phản hồi và giám sát chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên IDP không bảo hành và không chịu trách nhiệm về dịch vụ của các nhà cung cấp 
  • IDP có thể liên hệ với tôi về thông tin giao dịch liên quan dịch vụ Hỗ trợ Thiết yếu dành cho du học sinh IDP
  • IDP sẽ hướng dẫn & hỗ trợ tôi các thủ tục thanh toán 
  • Theo điều khoản dịch vụ của nhà cung câp, nếu dịch vụ bị trễ hoặc hủy bỏ: IDP sẽ hỗ trợ đề nghị đối tác hoàn phí theo các điều khoản và điều kiện của các nhà cung cấp nêu trên, tuy nhiên IDP không bị ràng buộc trách nhiệm về bất kỳ khoản hoàn phí nào. IDP sẽ chỉ hoàn trả trong trường hợp luật hiện hành yêu cầu.
  • Tôi có trách nhiệm lựa chọn dịch vụ trong các giải pháp IDP đề xuất. Tôi sẽ cần đọc các tài liệu hướng dẫn của IDP và nhà cung cấp về thông tin về các dịch vụ này được thực hiện thế nào, các giới hạn & yêu cầu nhất định (ví dụ như thời hạn có hiệu lực)
  • IDP cam kết các dịch vụ của mình trong khuôn khổ luật pháp Australia, bao gồm luật bảo vệ người tiêu dùng (Australian Consumer Law - ACL). Tuy nhiên, IDP sẽ không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào vượt quá phạm vi quy định tại ACL. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, theo đây IDP giới hạn trách nhiệm của mình đối với khách hàng trong việc cung cấp dịch vụ hoặc (theo sự chỉ định của IDP) trong việc thanh toán chi phí sử dụng dịch vụ hoặc thanh toán cho các lợi ích mà khách hàng cung cấp lại cho IDP.
  • Với các dịch vụ do đối tác cung cấp, IDP không đại diện hay bảo hành hay ngụ ý về các liên quan đến chất lượng, tính chính xác, sự tin cậy, loại ngoại tệ hoặc việc hoàn thành các dịch vụ đó. IDP không chịu trách nhiệm về các mất mát hay hỏng hóc trong quá trình tôi sử dụng các dịch vụ đó.
  • Tất cả thông tin tôi cung cấp cho IDP và các đối tác của IDP là hoàn toàn xác thực. Việc cung cấp thông tin sai lệch có thể dẫn đến việc tạm ngưng hoặc hủy bỏ dịch vụ 
  • IDP có thể nhận phí hoa hồng tư vấn từ đối tác khi tôi ký thỏa thuận sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp đó
  • Tôi có trách nhiệm thực thi luật pháp của quốc gia tôi theo học và các điều khoản, điều kiện của dịch vụ 
  • IDP là công ty của Australia và hoạt động theo luật hiện hành của Austrlia. Mọi tranh chấp phát sinh (nếu có) sẽ đươc giải quyết tại tòa án ở Melbourne, Australia. 
  • Các thông tin cá nhân của tôi (theo định nghĩa của luật bảo vệ quyền riêng tư) được thu thập, lưu trữ, sử dụng và chia sẻ theo chính sách quyền riêng tư của IDP (https://www.idp.com/vietnam/privacy-policy/)

Phần dành cho học sinh dưới 18 tuổi

 • Dịch vụ giám hộ : Tôi hiểu rằng bắt buộc phải có người giám hộ để được theo học tại Australia hoặc các quốc gia du học khác. Tôi hiểu rằng đối tác của IDP cũng cấp dịch vụ này và IDP chỉ tư vấn tôi về dịch vụ đó.
 • Thư cho phép : Tôi hiểu rằng có thê cần Thư cho phép từ cha mẹ và người giám hộ để sử dụng dịch vụ. Tôi xác nhận rằng việc cung cấp dịch vụ có thể bị từ chối nếu không có Thư cho phép phù hợp.

Nội dung Điều khoản này được công bố ngày 15/10/2020

Vui lòng chọn bậc học

Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

 • Bắt đầu nhập thông tin, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

 • Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

Vui lòng đánh vào và chọn trường

 • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

 • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

Vui lòng chọn bậc học

Got any ideal countries in mind?