text.skipToContent text.skipToNavigation

Sự kiện: Ngày hội du học Úc, Canada, Mỹ & Anh hơn 40 trường, 4 - 6/1/2019 | Liên hệ: 19006955

Bảo hiểm

Mua bảo hiểm để bảo vệ bạn và gia đình bạn

Bạn nên suy nghĩ kỹ càng về việc mua các gói bảo hiểm để bảo vệ sức khoẻ, nhà cửa cũng như tài sản của mình.

Bảo hiểm y tế

Bạn có thể mua các gói bảo hiểm y tế khác nhau tại Canada tùy thuộc vào nơi bạn sống.

Nếu bạn đang học ở một tỉnh bang mà sinh viên quốc tế không được hưởng chương trình bảo hiểm y tế của tỉnh, bạn sẽ phải mua gói bảo hiểm y tế tư nhân.  Cần ưu tiên tìm hiểu những chương trình y tế cũng như các loại bảo hiểm có tại nơi bạn ở. 

Bảo hiểm nhà ở và tài sản

Bảo hiểm nhà ở và tài sản bảo vệ tòa nhà bạn  ở và tài sản của bạn, như đồ nội thất, quần áo và các trang thiết bị của bạn.

Bạn sẽ không phải lo lắng về bảo hiểm  nhà ở nếu  đó là  nơi bạn thuê , nhưng bảo hiểm tài sản có thể hữu ích nếu bạn có những đồ vật có giá trị mà sẽ rất khó để thay thế nếu bị mất hoặc bị đánh cắp.

Vui lòng chọn các trình độ phù hợp

Nhập ngành học và chọn từ danh sách bên dưới

  • Đánh vào 3 ký tự tên của ngành học hoặc trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập khóa học và chọn từ danh sách bên dưới

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới