Liên hệ chúng tôi arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation

Bảo hiểm khi du học Canada

Bạn đang có dự định học tập và sinh sống tại Canada? Bên cạnh các giấy tờ thủ tục thì bảo hiểm du học cũng là điều bạn đáng quan tâm vì tất cả các du học sinh bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế trong suốt quá trình học.

Dưới dây là những loại bảo hiểm bạn cần quan tâm
 

1. Bảo hiểm y tế công

Bảo hiểm y tế công dành cho du học sinh sẽ được cấp bởi các bênh viện công lập của từng tỉnh bang khác nhau.

Đối với bảo hiểm y tế công thì bạn chỉ được giới hạn khám sức khỏe ngay ở tỉnh bang bạn mua và chỉ được sử dụng một số dịch vụ nhất định.

Nếu tại các tỉnh không cung cấp chương trình bảo hiểm cho du sinh quốc tế thì bạn sẽ phải mua gói bảo hiểm cá nhân.

2. Bảo hiểm y tế cá nhân

Bảo hiểm ý tế cá nhân cho du học sinh tại canada  bạn được hưởng đầy đủ quyền lợi mà bảo hiểm tỉnh không cung cấp …Tuy nhiên, chi phí cao hơn bảo hiểm y tế công 

3. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho sinh viên theo tỉnh

Trong những trường hợp khẩn cấp, tất cả các tỉnh bang sẽ cung cấp dịch vụ miễn phí ngay cả khi bệnh nhân không có bảo hiểm y tế của chính phủ.

Tuy nhiên, có thể hạn chế một số dịch vụ cung cấp tùy thuộc vào tình trạng nhập cư của một người.
 

Tỉnh bang

Có cung cấp BHYT

Yêu cầu 

Thông tin thêm

Alberta 

Có 

Sinh viên quốc tế học ở Alberta ít nhất 6 tháng 

Bảo hiểm y tế của Alberta chỉ cung cấp dịch vụ y yế cơ bản, không bao gồm dịch vụ nha khoa hay thuốc theo toa.

 

Nếu du học sinh không đủ điều kiện để mua bảo hiểm AHC thì phải mua bảo hiểm tư nhân từ công ty bảo hiểm hoặc đại lý.

British Columbia

Học tập tại British Columbia ít nhất 6 tháng, bạn đủ điều kiện tham gia dịch vụ y tế British Columbia (MSP). 

Bạn phải nộp đơn MSP ngay khi đến BC. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể nộp MSP khi đến Canada và mất 3 tháng để MSP xử lý đơn đăng ký của bạn

Sinh viên có thể mua gói bảo hiểm mở rộng để hưởng các chính sách, quyền lợi ngoài các quyền lợi cơ bản. 

 

Nhiều trường cung cấp gói bảo hiểm mở rộng cho nhân viên và một số trường yêu cầu nhân viên mua các gói này.

 

Nếu du học sinh chưa đủ điều kiện tham gia MSP, thì bạn phải mua bảo hiểm tư nhân trong suốt thời gian lưu trú.

Manitoba

Không

Sinh viên quốc tế tại manitoba bắt buộc phải được bảo hiểm theo chương trình sức khỏe sinh viên quốc tế Minitoba

Chương trình này sẽ chi trả cho bạn các dịch vụ y tế có thể tốn kém đối với người không lưu trú như nằm viên, thăm khám bác sĩ, chụp x-quang

New Brunswick

Không

Sinh viên quốc tế đáp ứng đẩy đủ các tiêu chí thì có thể nhận được bảo hiểm Medicare của New Brunswick. Để đủ điều kiện, một sinh viên phải đăng ký theo học toàn thời gian tại một cơ sở giáo dục của New Brunswick trong ít nhất một năm học.

New Brunswick Medicare chỉ cung cấp bảo hiểm y tế cơ bản, vì vậy sinh viên quốc tế được khuyến khích để sử dụng bảo hiểm y tế mở rộng thông qua tổ chức giáo dục của họ hoặc nhà cung cấp bảo hiểm tư nhân khác.

Newfoundland and Labrador

Tất cả sinh viên quốc tế đã đăng ký sẽ được tự động ghi danh vào chương trình Bảo hiểm Foreign Health Insurance.

Sinh viên quốc tế đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế cơ bản miễn phí thông qua Medical Care Plan (MCP) của quận với điều kiện là họ phải đăng ký theo học toàn thời gian ít nhất 12 tháng.

Sinh viên quốc tế không đủ điều kiện tham gia chương trình này phải mua bảo hiểm y tế tư nhân trong suốt thời gian họ ở Canada. MCP chỉ cung cấp bảo hiểm y tế cơ bản, vì vậy học sinh được khuyến khích tự tìm hiểu các lợi ích của các chương trình bảo hiểm y tế mở rộng.

Northwest Territories

Sinh viên quốc tế có thể đăng ký bảo hiểm y tế thông qua Northwest Territories Health Care (NWTHC) với điều kiện họ đang theo học chương trình trong thời gian dài hơn 12 tháng.

NWTHC cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản miễn phí cho cư dân của Lãnh thổ Tây Bắc. Vì phạm vi bảo hiểm này chỉ là cơ bản, sinh viên quốc tế được khuyến khích tỉm hiểu bảo hiểm chăm sóc sức khỏe mở rộng thông qua các nhà cung cấp tư nhân.

Nova Scotia

Không

Sinh viên quốc tế ở Nova Scotia phải mua bảo hiểm y tế, vì họ không đủ điều kiện cho chương trình chăm sóc sức khỏe của bang. Nhiều cơ sở giáo dục của Nova Scotia cung cấp các kế hoạch chăm sóc sức khỏe và một số yêu cầu sinh viên quốc tế phải chọn tham gia. Mặc dù Nova Scotia không cung cấp bảo hiểm y tế công cộng cho sinh viên quốc tế, nhưng bảo hiểm này dành cho bất kỳ ai đã cư trú hợp pháp tại bang trong ít nhất 12 tháng .

Chi phí của chương trình này là khoảng $ 650 cho 12 tháng bảo hiểm.

Sau năm đầu tiên, sinh viên có thể đủ điều kiện để đăng ký Nova Scotia. Thẻ này cho phép tiếp cận với bảo hiểm y tế cơ bản miễn phí thông qua Medical Services Insurance (MSI). Sau khi có thẻ y tế của bang, sinh viên quốc tế có thể đủ điều kiện để chọn không tham gia bất kỳ gói chăm sóc sức khỏe nào do cơ sở giáo dục của họ cung cấp.

Nunavut

Không

Không áp dụng

Xin lưu ý rằng lãnh thổ Nunavut không có bất kỳ cơ sở học tập được chỉ định nào cho sinh viên quốc tế, việc cấp bảo hiểm y tế cho sinh viên quốc tế không được áp dụng.

Ontario

Không

Sinh viên quốc tế ở Ontario không đủ điều kiện tham gia Chương trình Bảo hiểm Ontario Health Insurance Plan (OHIP) của bang . Vì lý do này, tất cả các cơ sở giáo dục đại học ở Ontario đều cung cấp các chương trình bảo hiểm y tế dành cho sinh viên quốc tế.

Các trường đại học công lập thường cung cấp bảo hiểm y tế thông qua Bảo hiểm Y tế University Health Insurance Plan (UHIP), trong khi các trường cao đẳng và các trường công lập có thể cung cấp các lựa chọn từ các nhà cung cấp khác.

Các chương trình bảo hiểm y tế được cung cấp cho sinh viên quốc tế thông qua các cơ sở giáo dục không miễn phí. Các chi phí này thường được thêm vào học phí đại học của sinh viên.

Prince Edward Island

Sinh viên quốc tế tại Prince Edward Island (PEI) đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế công cộng nếu họ sống tại PEI ít nhất sáu tháng. Tuy nhiên, một người chỉ có thể nộp đơn xin Thẻ Y tế PEI sau khi cư trú tại bang trong ít nhất ba tháng. Vì lý do này, sinh viên quốc tế phải mua bảo hiểm y tế từ tổ chức hoặc một nhà cung cấp bảo hiểm y tế tư nhân trong thời gian bắt đầu học tập.

Nếu một sinh viên quốc tế đủ điều kiện nhận Thẻ Y tế PEI, họ có thể chọn không tham gia bảo hiểm sức khỏe đã mua của mình.

Quebec

Đôi khi

Tỉnh Quebec có các thỏa thuận có qua có lại với mười quốc gia khác nhau, cho phép cư dân của những quốc gia này đăng ký bảo hiểm y tế cơ bản miễn phí thông qua Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) của Quebec.

Nếu một sinh viên quốc tế đến từ một quốc gia không nằm trong thỏa thuận có qua có lại, thì sinh viên đó sẽ được tự động đăng ký mua gói bảo hiểm sức khỏe nhóm do tổ chức giáo dục của họ cung cấp.

Nếu vì bất kỳ lý do gì, một học sinh không đủ điều kiện cho  RAMQ hoặc chương trình bảo hiểm sức khỏe nhóm của trường học của họ, họ phải mua bảo hiểm y tế tư nhân trong suốt thời gian ở Canada.

Saskatchewan

Sinh viên quốc tế tại Saskatchewan theo học trong thời gian ít nhất sáu tháng có thể đủ điều kiện để đăng ký bảo hiểm y tế cơ bản miễn phí thông qua bang thông qua Thẻ Y tế Saskatchewan (Saskatchewan Health Card). Một số cơ sở giáo dục ở Saskatchewan sẽ tự động đăng ký cho sinh viên quốc tế mua các gói bảo hiểm y tế tư nhân.

Một sinh viên có thể chọn không tham gia chương trình như vậy nếu họ có thể chứng minh rằng họ có bảo hiểm y tế từ một nguồn khác, dù là Thẻ Y tế Saskatchewan hoặc một nhà cung cấp bảo hiểm tư nhân.

Yukon

Không

Lãnh thổ của Yukon chỉ có một cơ sở học tập được chỉ định, Yukon College. Tổ chức này tự động ghi danh cho tất cả sinh viên quốc tế mua chương trình bảo hiểm y tế theo nhóm bắt buộc trong suốt quá trình học.

NHỮNG HỖ TRỢ MIỄN PHÍ TỪ IDP

IDP hiểu được những khó khăn của học sinh và phụ huynh khi chuẩn bị hồ sơ du học và rất nhiều thắc mắc cần được giải đáp. Có những kỳ hạn bạn cần ghi nhớ để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nộp đơn vào trường.

Nếu bạn đang ấp ủ dự định du học Canada trong thời gian tới, liên hệ chuyên viên tư vấn của IDP sẽ tận tâm giải đáp mọi thắc mắc.

Tại IDP, các tư vấn viên sẽ giúp bạn chọn trường, chọn ngành và khóa học phù hợp, tham gia các buổi hội thảo du học Canada miễn phí do IDP tổ chức.

Trong quá trình tư vấn, các tư vấn viên IDP cũng sẽ hỗ trợ bạn nộp đơn xin nhập học, theo dõi tiến độ và nhận thư xác nhận từ trường.

Các bước chuẩn bị hồ sơ xin visa du học Canada, tư vấn chỗ ở, lên kế hoạch tài chính, đặt vé máy bay và trang bị kỹ năng trước khi lên đường (Pre-departure session) cũng được IDP hỗ trợ miễn phí.

Liên hệ IDP để bắt đầu tư vấn du học Canada của bạn ngay hôm nay!


Tìm hiểu thêm

 Học tập tại các thành phố khác ở Canada:

Giáo dục đại học và sau đại học tại Canada:

Tư vấn du học miễn phí
counsellorthaidland.jpg
50 năm kinh nghiệm tư vấn và tuyển sinh quốc tế.
Tìm hiểu thêm

Học bổng du học

IDP điều phối số lượng học bổng nhiều nhất và giá trị lớn nhất.

Sự kiện sắp diễn ra

Khám phá cơ hội du học qua sự kiện ngày hội tuyển sinh, hội thảo nổi bật của IDP và các trường đối tác.

Vui lòng chọn bậc học

Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Bắt đầu nhập thông tin, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

Vui lòng chọn bậc học

Bạn đang nghĩ đến quốc gia nào?