text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
Hotline: 19006955

Tại sao nên chọn học ở New Zealand?

Lựa chọn tuyệt vời! Hãy xem New Zealand tuyệt vời như thế nào:

New Zealand là một điểm đến tuyệt vời cho sinh viên du học, cung cấp một hệ thống giáo dục đẳng cấp quốc tế. Tất cả các cơ sở giáo dục của New Zealand tuân theo tiêu chuẩn toàn cầu, thường xuyên được chính phủ kiểm tra và giám sát để đảm bảo đúng yêu cầu chất lượng. Giáo dục tiên tiến, kết hợp các phương pháp giảng dạy truyền thống với những đổi mới và công nghệ, chính vì vậy bằng cấp được công nhận toàn thế giới.

New Zealand là thành viên của Công ước Công nhận Lisbon, có nghĩa là giấy chứng nhận, văn bằng và bằng cấp của New Zealand đều được công nhận trong tất cả 50 quốc gia trong tổ chức.

Bảng xếp hạng toàn cầu

Với rất nhiều thứ để lựa chọn, việc chọn kỹ khóa học phù hợp luôn là một quyết định khó khăn. Mỗi sinh viên, mỗi khóa học và trường đại học đều có sự khác nhau, đây là quyết định quan trọng, cần có sự nghiên cứu kỹ lượng trong việc tìm hiểu khóa học và trường học của du học sinh. 

Bảng xếp hạng các trường đại học là một cách tốt nhất giúp so sánh các chỉ số quan trọng của các trường đại học khác nhau. Đặc biệt là tất cả tám trường đại học ở New Zealand đều được xếp hạng trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới 2015-16 QS, thật ấn tượng đối với một đất nước chỉ trên dưới năm triệu người!

Lợi ích công việc

New Zealand cung cấp một số lợi thế lao động duy nhất cho sinh viên du học bao gồm khả năng làm việc toàn thời gian trong các kỳ nghỉ và sự tùy chọn nộp đơn xin giấy phép lao động sáu tháng để đạt được điểm cho một đơn xin thường trú.

Vui lòng chọn bậc học

Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Bắt đầu nhập thông tin, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới