text.skipToContent text.skipToNavigation
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai

ชีวิตและความเป็นอยู่ในแคนาดา

สุขภาพและความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยในแคนาดาตระหนักถึงความปลอดภัยของนักศึกษาที่อยู่ภายในวิทยาเขต มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยส่วนใหญ่จึงมีการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตตลอด 24 ชั่วโมง และรัฐบาลแคนาดาได้เปิดตัวแคมเปญ ‘Walk Safe’ เพื่อช่วยให้นักศึกษาใช้รถโดยสารสาธารณะในช่วงค่ำอย่างปลอดภัย

ในแคนาดา แต่ละจังหวัดหรือมณฑลจะจัดการระบบการดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการพบแพทย์หรือเข้าโรงพยาบาลสำหรับชาวแคนาดา สถาบันระดับอุดมศึกษาของแคนาดาเกือบทั้งหมดจะมีแผนประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติ

ข้อมูลอ้างอิง:
http://www.educationau-incanada.ca/educationau-incanada/permits_visas-permis_visas.aspx

บทความน่าสนใจ

เลือกระดับวุฒิการศึกษา

กรอกชื่อสาขาวิชา และเลือกจากลิสต์

  • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อสาขาวิชา และเลือกจากลิสต์

  • กรอกชื่อคอร์สเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

  • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

  • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์