text.skipToContent text.skipToNavigation
ติดต่อ IDP: 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand

IELTS คืออะไร

International English Language Testing System (IELTS) เป็นการสอบวัดระดับทักษะที่ได้รับความนิยมสำหรับการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่มีการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มีองค์กร 9,000 แห่งทั่วโลกที่ยอมรับผลสอบ IELTS รวมถึงมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยมากกว่า 3,000 แห่งในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ รัฐบาลอังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด์ยังยอมรับผลสอบ IELTS สำหรับใช้ในการขอวีซ่านักเรียน/นักศึกษาและสำหรับการย้ายถิ่นฐานอีกด้วย


เนื้อหาในการสอบ IELTS ได้รับการพัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติและมีการวิจัยอย่างครอบคลุมเพื่อให้การสอบมีความยุติธรรมและเป็นกลางสำหรับผู้สมัครทุกคน โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ภูมิหลัง เพศ วิถีการดำเนินชีวิต หรือสถานที่อยู่ 

คุณสามารถสอบ IELTS Academic หรือ IELTS General Training แล้วแต่กำหนดโดยองค์กรที่คุณสมัครและแผนในอนาคตของคุณ

รูปแบบการสอบ IELTS

IELTS เป็นการสอบวัดทักษะทางภาษาทั้งสี่ด้านและมีด้วยกันสี่หมวด ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด คุณจะต้องสอบการฟัง การอ่าน และการเขียนในวันเดียวกันทั้งหมดโดยไม่มีการหยุดพักระหว่างการสอบ ส่วนการพูดอาจสอบในวันเดียวกันกับการสอบอีกสามทักษะ หรือภายในเจ็ดวันก่อนหรือหลังจากนั้น แล้วแต่ทางศูนย์สอบจะกำหนด โดยการสอบทั้งหมดจะใช้เวลาไม่เกินสามชั่วโมง

 

ทำไมรูปแบบ IELTS จึงยุติธรรมกว่า

เพราะคุณสมควรได้รับโอกาสทำให้ดีที่สุดเหมือนๆ กัน นั่นจึงทำให้ในการสอบ IELTS ต้องจัดเตรียมห้องสอบการพูดที่เงียบและไม่มีการรบกวนหรือการขัดจังหวะ ซึ่งต่างจากการสอบอื่นๆ

นอกจากนี้ IELTS ยังรู้ดีว่าผู้สมัครสอบมีวิธีการที่แตกต่างกันในการตอบคำถาม ตัวอย่างเช่น IELTS อนุญาตให้คุณเลือกตอบคำถามในข้อสอบการอ่านหรือข้อสอบการเขียนได้ตามลำดับที่คุณต้องการ คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงคำตอบในข้อสอบการอ่านระหว่างการสอบอ่าน และแก้ไขคำตอบในข้อสอบการเขียนระหว่างการสอบเขียน

 

ลงทะเบียนสอบ IELTS กับ IDP

เลือกระดับวุฒิการศึกษา

กรอกชื่อสาขาวิชา และเลือกจากลิสต์

  • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อสาขาวิชา และเลือกจากลิสต์

  • กรอกชื่อคอร์สเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

  • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

  • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์