พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation

ระบบการศึกษาในไอร์แลนด์

หากคุณไม่แน่ใจว่าการศึกษาของไอร์แลนด์จะเหมาะกับคุณหรือไม่? ลองศึกษาข้อมูลระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา และสถาบันการศึกษาต่างๆ สำหรับนักเรียนต่างชาติในประเทศไอร์แลนด์

ไอร์แลนด์ให้ความสำคัญกับการศึกษาคู่มากับประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศ ในปัจจุบันระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไอร์แลนด์มีหลักสูตรมากมายที่เหมาะสำหรับนักเรียนต่างชาติในทุกช่วงอายุ นักเรียนกว่า 1 ใน 10 ของที่นี่เป็นนักเรียนที่มาจากต่างประเทศ

สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ ซึ่งหมายถึงการมีมาตรฐานการศึกษาที่สูง และบัณฑิตที่เรียนจบจากที่นี่จะได้เปรียบในการแข่งขันระดับโลก

การศึกษาระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี และวิทยาลัยทางการศึกษา อีกทั้งมีสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะทาง เช่น การแพทย์ และกฎหมาย อีกด้วย

มหาวิทยาลัยที่คุณเลือกนั้นจะขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่สนใจ และระดับของการศึกษาที่ต้องการ

สถาบันอุดมศึกษาของไอร์แลนด์มีอะไรบ้าง?

มหาวิทยาลัย

ไอร์แลนด์มีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 7 แห่ง ทั้งหมดอยู่ในอันดับ 3% แรกของสถาบันการศึกษาทั่วโลก การศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรีมีมากมายหลากหลายสาขาวิชา มหาวิทยาลัยของไอร์แลนด์มีสำนักงานด้านการต่างประเทศที่คอยช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติให้ปรับตัวด้านการเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยี

ไอร์แลนด์มีสถาบันเทคโนโลยีทั้งหมด 14 แห่ง ที่มีการเรียนการสอน และการอบรบในด้านต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ด้านธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และการดนตรี ระดับการเรียนก็มีตั้งแต่ใบประกาศ อนุปริญญา และระดับปริญญา ซึ่งหลักสูตรและเกณฑ์การเข้าศึกษาจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสถาบัน

วิทยาลัยทางการศึกษา

วิทยาลัยทางการศึกษาจัดการอบรมเฉพาะทางให้กับนักเรียนที่อยากเป็นอาจารย์ โดยจะเรียนเป็นปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต 3 ปี หรือ อนุปริญญาระดับสูงกว่าปริญญาตรี 18 เดือนก็ได้ ถ้าต้องการที่จะสอนในระดับที่สูงกว่าประถม นักเรียนจะต้องเรียนปริญญาตรีและต่อด้วยอนุปริญญาระดับสูง

วิทยาลัยเอกชน

วิทยาลัยเอกชนมีการจัดการเรียนการสอนและการอบรมในหลากหลายสาขาวิชา เช่น การอบรมวิชาชีพ การแพทย์ กฎหมาย ธรุกิจ และเกษตรกรรม นักเรียนจะได้รับการรับรองในระดับวิชาชีพ ประกาศนียบัตร หรือระดับปริญญา

มหาวิทยาลัยในไอร์แลนด์มีคอร์สเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้สำหรับนักเรียนต่างชาติ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระดับภาษาอังกฤษของตัวเอง โดยเกณฑ์การเข้าศึกษาขั้นต่ำจะอยู่ที่ผลสอบ IELTS ระดับ 5

สามารถเรียนปริญญาระดับใดได้บ้าง

ปริญญาตรี (Undergraduate)

นักเรียนสามารถเรียนปริญญาตรีในการศึกษาระดับทั่วไปได้ ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้เวลา 3-4 ปี แต่ในบางสาขา เช่น สถาปัตยกรรม สัตวแพทยศาสตร์ และทันตกรรม จะใช้เวลาประมาณ 5 ปี ประเภทของปริญญาก็จะขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เลือก ซึ่งอาจจะเป็นปริญญาทั่วไป ปริญญาประเภทเกียรตินิยม หรือปริญญาพิเศษก็ได้

สูงกว่าปริญญาตรี (Postgraduate)

นักเรียนเรียนบางคนอาจจะเลือกเรียนในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งอาจจะเป็น อนุปริญญาระดับสูง อนุปริญญาโท ปริญญาโท หรือปริญญาเอกก็ได้

หลักสูตรอาจจะเป็นแบบเน้นการเรียนหรือการวิจัยก็ได้ การเรียนในระดับนี้จะเป็นการเรียนแบบเฉพาะด้านมากกว่าระดับปริญญาตรีที่จะเรียนในระดับทั่วไปมากกว่า

  • อนุปริญญาระดับสูง ส่วนใหญ่จะเป็นด้านสายอาชีพ ที่เกี่ยวกับอาชีพเฉพาะอาชีพใดอาชีพหนึ่ง
  • ปริญญาโท ส่วนใหญ่จะเรียน 2 ปี และจะมีการเรียนร่วมกับการทำวิจัย
  • ปริญญาเอก ส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 3 ปี

ปริญญาระดับสาม (Third level degree) คืออะไร

ปริญญาระดับสาม คือปริญญาที่ได้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย หรือก็คือระดับปริญญาตรี

วิธีการเรียนการสอนของไอร์แลนด์

นักเรียนจะได้รับการประเมินอย่างไร

การประเมินนั่นจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียน แต่ส่วนใหญ่จะต้องมีการทำงานซึ่งจะมีจำนวนไม่มากชิ้น ซึ่งแต่ละงานอาจจะต้องใช้เวลาในการหาข้อมูล ซึ่งจะได้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง เมื่อก่อนนักเรียนในมหาวิทยาลัยของไอร์แลนด์จะต้องสอบเพื่อวัดระดับความก้าวหน้า แต่ในปัจจุบันมีหลายหลักสสูตรที่ไม่มีการสอบ และให้ทำงานเพื่อประเมินเป็นคะแนนหลัก

เตรียมตัวสอบอย่างไร

การสอบส่วนใหญ่จะมีในช่วงปลายภาคการศึกษา ซึ่งจะเรียกกว่าการสอบ "sitting exams" การเตรียมสอบจะต้องทำตลอดทั้งภาคการศึกษาโดยการอ่านหนังสือและการทำการบ้าน และอาจจะต้องทบทวนสิ่งที่เรียนมาในช่วงอาทิตย์ก่อนสอบ อาจจะขอข้อสอบเก่าจากอาจารย์หรือห้องสมุดมหาวิทยาลัยเพื่อลองฝึกตอบคำถามก็ได้

การสอบอาจจะเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะสำหรับนักเรียนต่างชาติ ถ้ารู้สึกว่าเครียดมากจนเกินไป ก็เข้าไปขอรับคำแนะนำฟรีได้จากบริการแนะแนวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้

การคัดลอกผลงาน (Plagiarism) คืออะไร

ในขั้นตอนการทำรายงาน เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการอ้างอิงโดยวิธีที่คณะกำหนด การอ้างอิงถือเป็นการให้เครดิตกับแหล่งที่มาของแนวความคิด ประโยค และคำพูดที่ใช้ในงานของตัวเอง ถ้าไม่ได้ใส่แหล่งอ้างอิง จะถือว่าเป็นการคัดลอกผลงานผู้อื่น (Plagiarism) และนี่ถือเป็นความผิดร้ายแรง

ถ้ามีการใช้ประโยคที่เขียนเหมือนกันทุกคำจากงานเขียนของผู้อื่นในงานเขียนของตัวเอง จำเป็นจะต้องมีการใส่เครื่องหมายคำพูดในประโยคนั้น และอ้างอิงไปถึงผู้เขียนต้นฉบับ ซึ่งการอ้างอิงก็รวมไปถึงการนำแนวความคิดของคนอื่นมาใช้ ถึงแม้จะเขียนออกมาในคำพูดของตัวเอง

หากยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับการอ้างอิง สามารถสอบถามได้จากอาจารย์ผู้สอน

 

บทความน่าสนใจ

ทำไมต้อง IDP

IDP เป็นผู้นำระดับโลกด้านบริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เราช่วยเหลือนักเรียนจากนานาประเทศในการศึกษาต่อในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ ความสำเร็จของเราคือการช่วยให้นักเรียนได้เรียนในหลักสูตรที่ใช่

ข้อดีของการเรียนต่อต่างประเทศ

IDP เป็นผู้นำระดับโลกด้านบริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เราช่วยเหลือนักเรียนจากนานาประเทศในการศึกษาต่อในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ ความสำเร็จของเราคือการช่วยให้นักเรียนได้เรียนในหลักสูตรที่ใช่

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

  • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

  • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

  • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

  • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์