text.skipToContent text.skipToNavigation
ติดต่อ IDP: 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand

ระบบการศึกษาในอเมริกา

การศึกษาระดับอุดมศึกษาในอเมริกาโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น:

  • อนุปริญญา
  • ปริญญาตรี (Bachelor)
  • ปริญญาโทและเอก (Master และ PhD/Doctorate)

 

มหาวิทยาลัยในอเมริกามีความหลากหลายอย่างเป็นนัยสำคัญ ซึ่งหมายถึงในชั้นเรียนจะประกอบด้วยนักศึกษาที่มีอายุ ศาสนา และประเทศบ้านเกิดที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ช่วยให้มีความเข้าใจและสร้างเครือข่ายต่างวัฒนธรรม ชั้นเรียนส่วนใหญ่จะประกอบด้วยนักศึกษาไม่เกิน 20 คน และอาจารย์จะใช้เวลาทำความรู้จักนักศึกษาพร้อมทั้งสังเกตจุดแข็งของนักศึกษา และมักจะตั้งใจใช้เวลานอกชั้นเรียนเพื่อช่วยเสริมจุดอ่อน

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยในอเมริกายังมีชีวิตสังคมที่กระฉับกระเฉงมาก มีสโมสรและองค์กรต่างๆ มากมายให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมเพื่อพบปะกับนักศึกษาคนอื่นๆ ที่มีความสนใจคล้ายกันเพื่อช่วยเหลือโอกาสในอาชีพการงานเพิ่มเติม

บทความน่าสนใจ
ลงทะเบียนวันนี้

เพื่อรับคำแนะนำฟรี