text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
Hotline: 19006955

Bảng xếp hạng đại học 

Tham khảo bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới là cách rất hữu hiệu để đánh giá chất lượng của các trường đại học khác nhau.

bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới

Điều quan trọng cần lưu ý là các bảng xếp hạng này không những là thước đo để đánh giá mức độ phù hợp của đại học đó đối với bạn, mà còn là một trong những yếu tố để xem xét. Nên dùng các bảng xếp hạng này cùng các nghiên cứu thêm về mỗi trường, từ đó bạn có thể đi đến quyết định sáng suốt là nên chọn trường nào, dựa vào các ưu tiên của bạn.Dĩ nhiên, tư vấn viên của chúng tôi sẽ hướng dẫn và đưa ra lời khuyên dựa vào nhu cầu cá nhân của bạn để tìm đúng trường đại học cho bạn.

Ba bảng xếp hạng đại học được quốc tế công nhận nhiều nhất nêu dưới đây là để cho bạn có thêm thông tin. Mỗi bảng xếp hạng đại học được phát triển theo hệ thống xếp hạng của chính họ, và cũng có những khác biệt qua mỗi bảng xếp hạng này.

1. Times Higher Education World University Rankings

2. QS World University Rankings 

3. Academic Ranking of World Universities

Vui lòng chọn bậc học

Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Bắt đầu nhập thông tin, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới