text.skipToContent text.skipToNavigation
ติดต่อ IDP: 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อที่แคนาดา: อีกทางเลือกของการศึกษาคุณภาพในราคาไม่แพง

แคนาดา คือประเทศที่มีความสงบและสะอาด เหมาะสำหรับการศึกษาต่อเนื่องจากคุณภาพการศึกษาและสถาบันมีมาตรฐานที่สูงมาก และมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าประเทศอื่นๆ รวมไปถึงความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี ตามข้อมูลกองทุนการเงินระหว่างประเทศ แคนาดาเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งที่สุด 10 อันดับแรกของโลก ระบบการศึกษาที่นี่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก อัตราการเติบโตและการขยายตัวและสภาพเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ทำให้แคนาดาเป็นประเทศที่เหมาะสำหรับการศึกษาชั้นสูง

เรียนต่อแคนาดากับไอดีพี