text.skipToContent text.skipToNavigation
ติดต่อ IDP: 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand

ระบบการศึกษาในอังกฤษ

ระบบการศึกษาของอังกฤษมีชื่อเสียงที่โดดเด่นในระดับนานาชาติ ด้วยมาตรฐานที่ดีเลิศและการใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี รวมทั้งอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยม

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษและสถาบันการศึกษาต่อเนื่อง

มีบริการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยผ่านหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรระดับพื้นฐาน ซึ่งสามารถช่วยคุณสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย หรือเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในอังกฤษ

ระดับปริญญาตรี

ในอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอาชีพการงานระดับสูงหลายๆ อาชีพ และโดยปกติใช้เวลาเรียนมากกว่าสามปีในอังกฤษและเวลส์ และสี่ปีในสกอตแลนด์ การสอนในระดับปริญญาตรีมีหลายรูปแบบ แต่มักเป็นการบรรยายกลุ่มขนาดใหญ่และการกวดวิชากลุ่มขนาดเล็ก

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

ในอังกฤษอาจเน้นด้านวิชาการหรือเน้นเฉพาะอุตสาหกรรมที่คุณต้องการ โดยทั่วไป คุณจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าก่อนจึงจะสามารถเรียนต่อหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีได้

การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีมีสองประเภทคือ

  • ปริญญาโดยการสอน (เช่น ปริญญาโทโดยการเข้าชั้นเรียน) โดยทั่วไปใช้เวลาหนึ่งปี
  • ปริญญาโดยการวิจัย (เช่น PhD) อาจใช้เวลาสามปีหรือมากกว่า
บทความน่าสนใจ
ลงทะเบียนวันนี้

เพื่อรับคำแนะนำฟรี