text.skipToContent text.skipToNavigation
ติดต่อ IDP: 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand

เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่อที่อเมริกา: จุดหมายปลายทางเพื่อความสำเร็จระดับโลก

สหรัฐอเมริกานั้นนับเป็นจุดหมายปลายทางที่ผู้คนทั่วโลกได้เดินทางเพื่อแสวงหาความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอกาสทางอาชีพ ธุรกิจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการศึกษา เพราะว่าที่อเมริกานั้น ได้มีสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพระดับโลก และสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม ทำให้การศึกษาต่อที่อเมริกานั้นเปรียบเสมือนการเปิดโลกใบใหม่ให้กับผู้ที่ได้ไปเรียน เพราะไม่เพียงแค่คุณจะได้เรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้น แต่รวมไปถึงโอกาสในการเรียนรู้นอกห้องเรียนไปกับคนท้องถิ่นและต่างชาติอีกด้วย

เรียนต่ออเมริกากับไอดีพี